27/05/2023 - 19:06

Ðề nghị rút ngắn thời gian thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất

Cử tri quận Thốt Nốt phản ánh: Hiện nay, việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở phải đăng ký từ năm trước, qua năm sau mới được chuyển, mất rất nhiều thời gian. Cử tri đề nghị ngành chức năng có giải pháp rút ngắn thời gian thực hiện vấn đề này. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố như sau:

Khoản 1, Ðiều 57, Luật Ðất đai năm 2013 quy định về các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm: ...”d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp” và Ðiều 52, Luật Ðất đai năm 2013, căn cứ để cho phép chuyển mục đích sử dụng đất: “1. Kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất”.

Tóm lại, việc chuyển mục đích sử dụng đất phải phù hợp kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Chia sẻ bài viết