25/05/2024 - 17:12

Ðề nghị rà soát dự án quy hoạch mở rộng khu du lịch Mỹ Khánh

Cử tri huyện Phong Ðiền đề nghị ngành chức năng thành phố quan tâm rà soát dự án quy hoạch mở rộng Khu du lịch Mỹ Khánh. Nội dung trả lời của Sở Kế hoạch và Ðầu tư (KH&ÐT) thành phố như sau:

Dự án mở rộng Làng du lịch Mỹ Khánh được UBND thành phố thống nhất chủ trương cho Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Mỹ Khánh đầu tư tại Công văn số 1445/UBND-XDCB ngày 20-4-2006, diện tích khu đất khoảng 30ha tại xã Mỹ Khánh. Sau khi có chủ trương đầu tư, công ty đã lập quy hoạch dự án cho giai đoạn 1 (khoảng 195.000m2). Ngày 27-4-2021, UBND thành phố có Công văn số 1409/UBND-XDÐT thống nhất giảm quy mô diện tích dự án từ 195.378m2 xuống còn 103.266m2 và chấp thuận cho Công ty tiếp tục dự án đầu tư đến ngày 31-12-2021.

Ngày 1-3-2023, Sở KH&ÐT có công văn yêu cầu Công ty TNHH du lịch sinh thái Mỹ Khánh “Buộc tiếp tục thực hiện dự án đầu tư theo tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư”. Trong trường hợp 12 tháng, Công ty TNHH du lịch sinh thái Mỹ Khánh tiếp tục không thực hiện đúng nội dung tại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án mở rộng Làng Du lịch Mỹ Khánh sẽ bị ngừng hoạt động theo quy định Luật Ðầu tư.

Ngày 8-6-2023, Công ty TNHH du lịch sinh thái Mỹ Khánh có văn bản đề nghị điều chỉnh giảm quy mô dự án. UBND thành phố thống nhất điều chỉnh dự án đầu tư giảm quy mô dự án từ 103.266m2 thành 92.341,9m2 (Công ty đã thỏa thuận được 100% diện tích đất); yêu cầu Công ty thực hiện hoàn thành dự án trong thời gian 12 tháng khắc phục vi phạm theo Công văn số 470/SKHÐT-KT của Sở KH&ÐT. Ngày 7-2-2024, UBND thành phố có công văn về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư mở rộng Làng Du lịch Mỹ Khánh, huyện Phong Ðiền. Ngày 21-2-2024, Sở KH&ÐT có công văn về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư mở rộng Làng Du lịch Mỹ Khánh, huyện Phong Ðiền đề nghị các sở ngành, địa phương khẩn trương thực hiện các nội dung liên quan đến dự án, Công ty TNHH Du lịch sinh thái Mỹ Khánh khẩn trương thực hiện dự án theo chỉ đạo của UBND thành phố.

Hiện nay, Công ty đang thực hiện các biện pháp khắc phục liên quan dự án theo quy định. Sở KH&ÐT tiếp tục theo dõi tiến độ triển khai thực hiện dự án, tham mưu UBND thành phố xem xét, giải quyết đối với các nội dung theo thẩm quyền.

Chia sẻ bài viết