21/10/2020 - 20:01

Ðề nghị quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất trường học

Cử tri quận Thốt Nốt đề nghị quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất Trường THCS và THPT Tân Lộc (điểm B) trên địa bàn phường Tân Lộc. Nội dung trả lời của Sở Giáo dục và Ðào tạo thành phố như sau:

Hiện tại, Trường THCS và THPT Tân Lộc hoạt động tại 2 điểm. Ðiểm Trung tâm (là điểm trường chính) tọa lạc khu vực Phước Lộc và điểm B (là điểm lẻ) tọa lạc khu vực Tân Mỹ, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt.

Ðể đảm bảo yêu cầu hoạt động giáo dục trung học trên địa bàn phường Tân Lộc, Sở Giáo dục và Ðào tạo đã đề xuất thành phố bố trí kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 xây dựng công trình Trường THCS và THPT Tân Lộc.

Sau khi được thành phố phê duyệt, ban hành danh mục dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025, Sở Giáo dục và Ðào tạo sẽ tiến hành lập thủ tục chuẩn bị đầu tư và thực hiện theo kế hoạch.

Chia sẻ bài viết