06/03/2023 - 08:04

Ðề nghị phê duyệt Tài liệu giáo dục địa phương lớp 7, lớp 10 

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa có tờ trình gửi Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD&ÐT) về việc đề nghị phê duyệt Tài liệu giáo dục địa phương (GDÐP) lớp 7, lớp 10 TP Cần Thơ; đây là bước tiếp theo thực hiện Công văn số 265/BGDÐT-GDTrH của Bộ GD&ÐT.

Học sinh Trường THCS Trung An (huyện Cờ Ðỏ) trải nghiệm thực tế văn hóa, lịch sử tại Khu di tích Ðịa điểm thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Ðảng Cờ Ðỏ.

Theo đó, Ban Biên soạn Tài liệu GDÐP cấp trung học của thành phố đã nghiêm túc tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện Tài liệu GDÐP lớp 7, lớp 10 TP Cần Thơ theo góp ý của Hội đồng tư vấn Bộ GD&ÐT. UBND TP Cần Thơ đề nghị Bộ GD&ÐT xem xét, phê duyệt tài liệu trên; đồng thời cam kết chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ của tài liệu do địa phương biên soạn, thẩm định; bảo đảm kịp thời tổ chức in ấn, phát hành, tập huấn giáo viên đáp ứng yêu cầu triển khai trong năm học. Hồ sơ bao gồm: Báo cáo về việc tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện Tài liệu GDÐP lớp 7, lớp 10 TP Cần Thơ; bản mẫu (10 bản mẫu) Tài liệu GDÐP lớp 7, lớp 10 TP Cần Thơ đã được chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện.

Tin, ảnh: B.NG

 

Chia sẻ bài viết