05/11/2021 - 20:27

Ðề nghị nâng cấp, mở rộng các tuyến hẻm

Cử tri quận Ninh Kiều đề nghị nâng cấp, mở rộng các tuyến hẻm, nhất là các hẻm nhỏ trên địa bàn quận để đảm bảo an toàn giao thông và góp phần làm giảm ùn tắc giao thông. Nội dung trả lời của UBND quận Ninh Kiều như sau:

Trong các năm 2019-2020, UBND quận Ninh Kiều đã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị quận thực hiện đầu tư nâng cấp 41 tuyến hẻm. Qua đó, góp phần đảm bảo mỹ quan đô thị, an toàn giao thông trên địa bàn quận. Dự kiến năm 2021, UBND quận sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện đầu tư nâng cấp thêm hơn 30 tuyến hẻm ở các phường: Hưng Lợi, Thới Bình, Cái Khế, An Hòa, An Khánh, Xuân Khánh.

Dự kiến trong giai đoạn 2021-2025, UBND quận sẽ tiếp tục triển khai thực hiện nâng cấp các tuyến hẻm còn lại trên địa bàn quận Ninh Kiều theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm.

Chia sẻ bài viết