06/06/2023 - 20:19

Ðề nghị nâng cấp cơ sở hạ tầng

Cử tri quận Bình Thủy phản ánh các hợp phần thuộc dự án nâng cấp đô thị ÐBSCL triển khai trên địa bàn quận, có một số đoạn đường, hệ thống thoát nước, đèn chiếu sáng đã xuống cấp. Cử tri đề nghị xem xét khắc phục và bàn giao về địa phương quản lý. Nội dung trả lời của Ban Quản lý dự án ODA thành phố như sau:

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Thông báo kết luận ngày 11-3-2021 về việc “Thống nhất chủ trương bàn giao theo hiện trạng đối với các công trình, hạng mục đã hoàn thành thuộc dự án nâng cấp đô thị vùng ÐBSCL - Tiểu dự án TP Cần Thơ”. Trên địa bàn quận Bình Thủy còn hẻm rạch Phụng, thuộc gói thầu CT-PW-1.9; hẻm 10 đường Lê Hồng Phong và hẻm 1, 2, 6 đường Bùi Hữu Nghĩa chưa bàn giao.

Ngày 14-2-2023, Ban Quản lý dự án ODA đã gửi Công văn số 195/BQL QLKTMT đề nghị tiếp nhận hiện trạng công trình, hạng mục công trình đã hoàn thành thuộc dự án nâng cấp đô thị vùng ÐBSCL - Tiểu dự án TP Cần Thơ (Dự án 2). Ngày 17-2-2023, Ban Quản lý Dự án ODA kết hợp Phòng Quản lý đô thị và Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Thủy, UBND phường An Thới và UBND phường Bình Thủy kiểm tra các tồn tại cần sửa chữa, khắc phục để tiếp nhận.

Ngày 24-2-2023, Ban Quản lý dự án ODA đã mời đại diện Phòng Quản lý đô thị và Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Thủy, UBND phường An Thới và UBND phường Bình Thủy đi kiểm tra công tác sửa chữa, khắc phục. Ban Quản lý dự án ODA tiếp tục thực các bước tiếp theo để bàn giao về cho địa phương quản lý, khai thác sử dụng.

Chia sẻ bài viết