30/10/2023 - 23:10

Ðề nghị mở rộng các cầu trên đường tỉnh 921

Cử tri huyện Cờ Ðỏ đề nghị mở rộng các cây cầu sắt tuyến đường tỉnh 921 thuộc huyện Cờ Ðỏ (có tải trọng thấp) để người dân và phương tiện lưu thông dễ dàng. Nội dung trả lời của Sở Giao thông vận tải thành phố như sau:

Ðường tỉnh 921 có chiều dài 24,5km, điểm đầu giao với quốc lộ 91 tại Km45+00, điểm cuối tuyến giao với đường tỉnh 919. Trên tuyến có tổng cộng 34 cầu (trong đó có 12 cầu sắt và 22 cầu bê tông). Trong năm 2020 và năm 2021, Sở Giao thông vận tải đã tiến hành sửa chữa mặt đường, đặt cống thoát nước và thay mới một số cầu sắt xuống cấp trên tuyến. Trong năm 2022, Sở Giao thông vận tải đã tiến hành thay thế, mở rộng 5 cầu dàn thép trên tuyến (gồm cầu Trà Bay, Rạch Rích, Bà Mãng, Ông Tùng và cầu Vạn Lịch).

Trong năm 2023, Sở Giao thông vận tải tiếp tục thay thế, mở rộng 7 cầu thép còn lại (gồm cầu Mương Trâu, Xẻo Cách, Trà Ếch, Xẻo Xây Nhỏ, Sỹ Cuôn, Xẻo Xây Lớn và cầu Xẻo Chăm) từ vốn sự nghiệp giao thông và bảo trì giao thông năm 2023. Dự kiến sẽ triển khai và hoàn thành trong quý IV năm 2023.

Chia sẻ bài viết