01/12/2020 - 18:09

Ðề nghị kiểm tra chất lượng nước uống đóng chai

Cử tri đề nghị tăng cường kiểm tra chất lượng nước uống đóng chai tại các cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố. Nội dung trả lời của Sở Y tế thành phố như sau:

Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 132 cơ sở sản xuất, kinh doanh (SXKD) nước uống đóng chai. Từ đầu năm đến nay, các đoàn kiểm tra chuyên ngành an toàn thực phẩm (ATTP) đã kiểm tra 79/132 cơ sở SXKD nước uống đóng chai. Qua đó, có 21 cơ sở vi phạm, bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 74,72 triệu đồng. Một số hành vi vi phạm thường thấy qua kiểm tra: điều kiện cơ sở trong quá trình sản xuất chưa thực hiện tốt việc nâng cấp mặt bằng cơ sở, bảo trì thiết bị xử lý nước; việc kiểm soát quá trình sản xuất chiết rót nước đóng chai chưa được chặt chẽ… Bên cạnh đó, một số cơ sở chưa thực hiện tốt việc duy trì chất lượng sản phẩm đã tự công bố theo Nghị định số 15/2018/NÐ-CP ngày 2-2-2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP.

Một số giải pháp trong thời gian tới: tăng cường công tác truyền thông, tổ chức tập huấn cho đối tượng là chủ cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, với các chuyên đề: hướng dẫn các biện pháp khắc phục các điều kiện ATTP, thường xuyên kiểm nghiệm chất lượng nước; phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến việc SXKD nước uống đóng chai… Ðồng thời, tăng cường kiểm tra, hậu kiểm các cơ sở sau khi đã được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; thanh tra các cơ sở có dấu hiệu vi phạm và nguy cơ gây mất ATTP; kịp thời cảnh báo với người tiêu dùng các trường hợp SXKD nước uống đóng chai không đảm bảo chất lượng thông qua website, báo, đài, cơ quan quản lý ATTP tại địa phương… Song song đó là phối hợp với các quận, huyện tiếp tục điều tra, cập nhật các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai đang sản xuất trên địa bàn để quản lý chặt chẽ theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ bài viết