11/04/2021 - 17:20

Ðề nghị khắc phục tình trạng đọng nước

Cử tri quận Bình Thủy đề nghị khắc phục tình trạng đọng nước trên quốc lộ 91. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Quốc lộ 91, đoạn từ km0 đến-km7 (đường Cách mạng Tháng 8) do Bộ Giao thông vận tải quản lý và khai thác. Trong giai đoạn 2016-2020, Trung ương không bố trí vốn để cải tạo, nâng cấp.

Trong thời gian qua, để khắc phục tình trạng ngập nước trên tuyến đường, thành phố đã bố trí kinh phí duy tu, sửa chữa và nạo vét, tận dụng hệ thống thoát nước cũ trên tuyến. Tuy nhiên, qua thời gian khai thác và tình hình phát triển của các khu dân cư, nhiều trục giao thông đấu nối trên tuyến làm cho lượng nước thoát ra tăng, hệ thống nước thoát nước hiện tại của tuyến đường không đảm bảo điều kiện khai thác nên thường xuyên ngập cục bộ khi trời mưa lớn.

UBND thành phố tiếp tục có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét đưa dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91, đoạn từ km0-km7 vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2025-2021 của Bộ Giao thông vận tải. Trong thời gian chờ Trung ương hỗ trợ kinh phí thực hiện, thành phố sẽ tiếp tục thực hiện duy tu, sửa chữa mặt đường và nâng cấp cải tạo hệ thống thoát nước trên đoạn tuyến này. Ðồng thời xem xét phương án cải tạo đường Cách mạng Tháng 8 nhằm đảm bảo chức năng đê bao thuộc dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng biến đổi khí hậu.

Chia sẻ bài viết