24/05/2022 - 19:42

Ðề nghị hướng dẫn xây dựng kế hoạch phân loại đô thị

Cử tri huyện Vĩnh Thạnh đề nghị hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch, lộ trình để thực hiện kế hoạch phân loại đô thị giai đoạn 2021-2030. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

- “Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 241/QÐ-TTg ngày 24-2-2021. UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Xây dựng tham mưu triển khai thực hiện nội dung theo thẩm quyền.

Sở Xây dựng đã có công văn gửi UBND huyện triển khai Quyết định số 241/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; trong đó, theo kế hoạch đã ban hành, việc phân loại các đô thị loại IV trên địa bàn thành phố như sau: (1) Giai đoạn 2021-2025: thị trấn Cờ Ðỏ, huyện Cờ Ðỏ; thị trấn Phong Ðiền, huyện Phong Ðiền và thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai. (2) Giai đoạn 2026-2030: thị trấn Thạnh An và thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh.

Hiện nay, 2 đô thị của huyện Vĩnh Thạnh đang lập điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn; thông qua công tác đánh giá hiện trạng trong quá trình lập đồ án quy hoạch chung thị trấn, căn cứ định hướng phân loại đô thị loại IV trong giai đoạn 2026-2030 theo tiêu chuẩn hiện hành để tính toán, bổ sung, quy hoạch và bố trí hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật. Từ đó, làm cơ sở đầu tư xây dựng để từng bước đáp ứng các tiêu chuẩn của đô thị loại IV...

Thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ phối hợp, hỗ trợ UBND huyện trong quá trình triển khai thực hiện nhằm đảm bảo các tiêu chí đạt tiêu chuẩn theo quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25-5-2016.l

Chia sẻ bài viết