29/07/2020 - 22:26

Ðề nghị hướng dẫn sử dụng chế phẩm sinh học diệt ốc bươu vàng

Cử tri thành phố đề nghị hướng dẫn công dân sử dụng các chế phẩm sinh học để diệt ốc bươu vàng, nhằm hạn chế ảnh hưởng đến môi trường. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Trong thực tế, ốc bươu vàng không chỉ sống ở đồng ruộng mà còn sống ở những ao hồ, kênh rạch và nhiều nơi khác. Do đó, việc sử dụng chế phẩm để diệt hết ốc bươu vàng là rất khó thực hiện. Ðể hạn chế tác hại do ốc bươu vàng gây ra, trong năm 2019, thông qua các lớp tập huấn, ngành Nông nghiệp đã lồng ghép nội dung phòng, trừ ốc bươu vàng bằng các chế phẩm sinh học để hướng dẫn bà con nông dân, hạn chế gây ảnh hưởng đến môi trường. Bên cạnh đó, nhằm giúp nông dân tiếp cận thông tin dịch hại nhanh chóng, để có biện pháp quản lý tốt dịch hại trên lúa đông xuân 2019-2020 và hè thu 2020 (trong đó có tác hại do ốc bươu vàng gây ra), công tác điều tra dự tính, dự báo, phòng chống dịch bệnh được tiến hành định kỳ thường xuyên để nông dân theo dõi, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa…

Chia sẻ bài viết