27/05/2022 - 19:53

Ðề nghị hỗ trợ thu mua, tìm đầu ra cho nông sản

Cử tri đề nghị có biện pháp thu mua, tìm đầu ra cho nông sản để giúp người dân bớt khó khăn. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước. Ðể hỗ trợ tiêu thụ nông sản và bình ổn giá của các mặt hàng thiết yếu, thành phố đã triển khai thực hiện các biện pháp, như tổ chức kết nối đầu ra cho nông sản với các doanh nghiệp thu mua, phân phối nông sản nhằm hỗ trợ tiêu thụ nông sản của các hợp tác xã, hộ nông dân trên địa bàn; vận động doanh nghiệp đầu mối phân phối nông sản, doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực siêu thị (9 doanh nghiệp), chuỗi cửa hàng tiện lợi (137 cửa hàng), các hợp tác và thu mua trên địa bàn hỗ trợ kết nối, tăng lượng thu mua, nghiên cứu mở thêm các điểm bán hàng bình ổn để cung ứng cho người dân trên địa bàn, tạo thêm đầu ra cho nông sản. 

Ðồng thời, thường xuyên cập nhật thông tin và tình hình sản xuất nông sản có sản lượng lớn đến vụ hoặc sắp vào vụ thu hoạch cần hỗ trợ xúc tiến thương mại để kết nối giữa nhà cung ứng và nhà phân phối theo khu vực hoặc theo nhóm hàng ngoài tỉnh/thành phố; thành lập nhóm liên kết mua bán nông sản thông qua ứng dụng Zalo để kết nối trực tiếp người bán và người mua, đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19. Triển khai xây dựng sàn giao dịch thương mại điện tử nhằm quảng bá hàng hóa của địa phương với các tỉnh, thành phố trong cả nước, hỗ trợ doanh nghiệp địa phương đa dạng hóa nguồn nguyên liệu đầu vào và mở rộng đầu ra cho các sản phẩm...

Chia sẻ bài viết