12/01/2021 - 19:16

Ðề nghị hỗ trợ doanh nghiệp

Ðại biểu HÐND thành phố đề nghị hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh. Nội dung trả lời của Sở Kế hoạch và Ðầu tư thành phố như sau:

Các cơ quan hữu quan của thành phố đã tập trung thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp, tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian nộp thuế, tiếp cận tín dụng, triển khai có hiệu quả các hoạt động kích cầu thị trường nội địa; nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, giảm chi phí không chính thức cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Trong đó, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Cần Thơ đã tổ chức triển khai Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13-3-2020 của Ngân hàng Nhà nước, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng dịch COVID-19 và xây dựng kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng trên địa bàn thành phố theo kế hoạch của UBND thành phố về hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố năm 2020.

Các tổ chức tín dụng tăng cường triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Một số ngân hàng trên địa bàn đã thực hiện các chương trình tín dụng với lãi suất ưu đãi như giảm 0,5-3% so với mặt bằng lãi suất cho vay thông thường.

Cục Thuế thành phố ban hành nhiều công văn gởi các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn, thực hiện đăng tin tại website của ngành và hướng dẫn tại Bộ phận Một cửa tuyên truyền về các chính sách hỗ trợ về thuế để người nộp thuế kịp thời nắm bắt các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, như: giảm 50% phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước từ tháng 7-2020 đến hết ngày 31-12-2020; giảm 15% tiền thuê đất phải nộp năm 2020; giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỉ đồng...

Chia sẻ bài viết