10/08/2022 - 19:29

Ðề nghị đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu đô thị tái định cư

Cử tri quận Bình Thủy đề nghị đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án khu đô thị tái định cư (TÐC) Cửu Long. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Dự án khu đô thị TÐC Cửu Long, phường Long Hòa, quận Bình Thủy được phê duyệt với diện tích 55,79ha (trong đó diện tích phải giải phóng mặt bằng là 43,26ha) do Công ty Cổ phần Ðầu tư bất động sản Cửu Long làm chủ đầu tư. Tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, TÐC như sau:

+ Ðối với các trường hợp thực hiện theo Luật Ðất đai năm 2003: Tổng diện tích đất thu hồi khoảng 27,19ha; tổng số tổ chức, hộ dân ảnh hưởng khoảng 349 trường hợp; đã có quyết định phê duyệt chính sách TÐC cho 303 trường hợp; trong đó, có 120 trường hợp đủ điều kiện TÐC (gồm: đủ chuẩn 45 trường hợp, xét mua 75 trường hợp), 183 trường hợp không đủ điều kiện TÐC. Ðã bố trí TÐC cho 42/120 trường hợp, tương đương 86 nền, trong đó có 13 trường hợp đủ chuẩn, 13 trường hợp xét mua, 16 trường hợp đổi nền TÐC.

+ Ðối với các trường hợp thực hiện theo Luật Ðất đai năm 2013: Tổng diện tích đất thu hồi khoảng 16,07ha; tổng số tổ chức, hộ dân ảnh hưởng khoảng 221 trường hợp; đã có quyết định phê duyệt chính sách TÐC cho 81 trường hợp, trong đó có 28 trường hợp đủ điều kiện TÐC (gồm đủ chuẩn 6 trường hợp, xét mua 22 trường hợp), 53 trường hợp không đủ điều kiện TÐC.

Hiện nay, dự án này triển khai rất chậm mặc dù UBND thành phố đã nhiều lần có văn bản đề nghị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Trong thời gian tới, UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp đơn vị liên quan kiểm tra tiến độ thực hiện dự án. Trường hợp chủ đầu tư vẫn không thực hiện theo đúng cam kết với thành phố, sẽ xử lý theo đúng quy định.

Chia sẻ bài viết