05/01/2022 - 20:31

Ðề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công dự án nâng cấp, mở rộng đường Hoàng Quốc Việt

Cử tri quận Ninh Kiều tiếp tục đề nghị thành phố đẩy nhanh tiến độ thi công dự án nâng cấp, mở rộng đường Hoàng Quốc Việt. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ chính thức TP Cần Thơ trả lời như sau:

Công trình nâng, cấp mở rộng đường Hoàng Quốc Việt thuộc gói thầu CT3-PW-1.13: “Cải tạo hạ tầng đường Hoàng Quốc Việt, đoạn từ Km1+952,5 đến Km3+46. Công trình khởi công ngày 9-3-2020. Gia hạn đến tháng 6-2022. Giá trị hợp đồng 63,141 tỉ đồng (đã bao gồm dự phòng phí 5%); giá trị thực hiện là 10,94 tỉ đồng, đạt 18,5%; giá trị giải ngân (kể cả tạm ứng) là 16,3 tỉ đồng, đạt 25,7%.

Công tác giải phóng mặt bằng đạt 38% (85/235 hộ đã bàn giao). Tiến độ thi công gói thầu chậm so với kế hoạch do công tác bàn giao mặt bằng chậm, không liên tục, vướng hệ thống điện trung thế chưa di dời... Hiện tại, nhà thầu đã tập trung thiết bị, nhân lực hoàn thành lớp cấp phối đá dăm loại 1, đang tiếp tục triển khai thi công lớp cấp phối đá dăm loại 2, bó vỉa, hào kỹ thuật, lắp đặt cống thoát nước, thi công nền đường đắp cát trên phần mặt bằng đã bàn giao.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ chính thức TP Cần Thơ đề nghị UBND quận Ninh Kiều đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho nhà thầu thi công. Ban Quản lý dự án đã chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương tập trung huy động nhân lực, máy móc, vật tư... để đẩy nhanh tiến độ thi công trước khi vào mùa mưa, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông và vệ sinh môi trường tại công trường thi công.l

Chia sẻ bài viết