25/11/2022 - 19:38

Ðề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công bờ kè

Cử tri huyện Phong Ðiền phản ánh dự án kè, đoạn Ba Láng - Bà Hiệp thi công rất chậm và đề nghị có biện pháp đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành công trình để việc đi lại của nhân dân được thuận lợi. Nội dung trả lời của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố như sau:

Ðoạn kè Ba Láng - Bà Hiệp thuộc gói thầu xây lắp số 4, dự án kè bờ sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu TP Cần Thơ. Giá trị khối lượng công việc thực hiện được 132,717/148,277 tỉ đồng, đạt 90% giá trị hợp đồng.

Ðể sớm hoàn thành công trình theo đúng cam kết của UBND thành phố với Bộ Tài chính và Cơ quan Phát triển Pháp, đồng thời, để giải quyết kiến nghị của cử tri huyện Phong Ðiền, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố đã có Công văn số 1190/BQLDA-KT ngày 6-9-2022 gửi các nhà thầu thi công về việc đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành công trình.

Hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố đang tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, đề nghị các nhà thầu tăng cường nhân lực, vật tư, máy móc thiết bị đẩy nhanh tiến độ, tập trung triển khai thi công hoàn thành các khối lượng còn lại của gói thầu theo đúng hợp đồng đã ký.l

 

Chia sẻ bài viết