30/01/2021 - 19:15

Ðề nghị đẩy nhanh tiến độ dự án khu tái định cư

Cử tri đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án khu tái định cư Phong Ðiền để đáp ứng nhu cầu bố trí tái định cư cho các dự án. Nội dung trả lời của UBND huyện Phong Ðiền như sau:

Dự án khu tái định cư Phong Ðiền, do UBND huyện Phong Ðiền làm chủ đầu tư. Dự án được xây dựng trên diện tích khu đất 48.967m2, quy mô 284 nền tái định cư. Năm 2019, dự án được HÐND thành phố cho chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số16/NQ-HÐND và được UBND thành phố phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án tại Quyết định số 2625/QÐ-UBND. Ðầu năm 2020, căn cứ vào kế hoạch vốn được UBND thành phố phân bổ 60 tỉ đồng, UBND huyện tiến hành lập tờ trình xin phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu theo các hình thức và thời gian tổ chức đúng theo quy định và được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 239/QÐ-UBND.

Ðến nay, dự án khu tái định cư Phong Ðiền đã được UBND thành phố phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán tại Quyết định số 2105/QÐ-UBND. Tuy nhiên, do có biến động lớn về giá đất của dự án nên UBND huyện đã lập các thủ tục cần thiết và đã trình Sở Kế hoạch và Ðầu tư thẩm định trình cấp thẩm quyền xem xét cho điều chỉnh chủ trương đầu tư do tăng chi phí bồi thường và hỗ trợ tái định cư của dự án. Về công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, đã hoàn thành công tác đo đạc, kiểm kê và được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn cách tính giá cây trồng để áp dụng bồi thường.

Chia sẻ bài viết