10/04/2021 - 22:22

Ðề nghị đầu tư xây dựng lò hỏa táng

Cử tri quận Bình Thủy đề nghị đầu tư xây dựng lò hỏa táng tại nghĩa trang phường Long Tuyền. Cử tri huyện Cờ Ðỏ đề nghị lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại điểm giao giữa quốc lộ 91 với đường vào nông trường Sông Hậu. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

- Về xây dựng lò hỏa táng: Theo phân cấp, nghĩa trang Long Tuyền do UBND quận Bình Thủy quản lý. Ghi nhận ý kiến của cử tri, UBND thành phố đã chỉ đạo UBND quận Bình Thủy xem xét, giải quyết. Qua đó, UBND quận Bình Thủy xin tiếp thu ý kiến của cử tri và giao các cơ quan chuyên môn tham mưu đề xuất UBND quận để xử lý vấn đề này, để có cơ sở xin ý kiến cấp có thẩm quyền quyết định.

- Về lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại điểm giao giữa quốc lộ 91 với đường vào nông trường Sông Hậu: Ghi nhận ý kiến của cử tri, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải làm việc với Chi cục quản lý đường bộ IV.5, thuộc Bộ Giao thông vận tải và nhà đầu tư BOT tuyến đường này khảo sát, đề xuất giải pháp xử lý và kiến nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét chỉ đạo các đơn vị chuyên môn sớm triển khai lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại vị trí nói trên. Qua đó, góp phần đảm bảo an toàn giao thông cho người dân khi lưu thông qua khu vực này.

Chia sẻ bài viết