03/07/2021 - 17:18

Ðề nghị đầu tư tuyến đường tránh trung tâm xã 

Cử tri đề nghị thành phố quan tâm đầu tư tuyến đường tránh trung tâm xã Trung An, huyện Cờ Ðỏ. Nội dung trả lời của Sở Giao thông vận tải thành phố như sau:

Theo Ðiều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố đến năm 2030 được phê duyệt của UBND thành phố, đường tránh trung tâm xã Trung An thuộc dự án đường tỉnh 921. Sở Giao thông vận tải đã có công văn đăng ký kế hoạch đầu tư công ngành giao thông vận tải giai đoạn 2021-2025. Theo đó, đường tỉnh 921 (đoạn tuyến thẳng) được đề xuất đầu tư với phạm vi phương án tuyến như sau:

- Giai đoạn 2021-2025: Ðầu tư xây dựng dự án có tổng chiều dài khoảng 8,8km, điểm đầu giao với tuyến tránh Thốt Nốt, điểm cuối giao với đường cao tốc Cần Thơ - Sóc Trăng - Châu Ðốc.

- Giai đoạn 2025-2030: Ðầu tư hoàn thiện đoạn còn lại, chiều dài khoảng 12,88km đường cấp III đồng bằng, cầu HL.93, từ điểm giao với đường cao tốc Cần Thơ - Sóc Trăng - Châu Ðốc đến điểm giao với đường tỉnh 919 (song song với đường tỉnh 921 hiện hữu).

Theo đó, đường tránh trung tâm xã Trung An thuộc dự án đường tỉnh 921 (đoạn tuyến thẳng) sẽ được đầu tư xây dựng với chiều dài khoảng 8,8km. Dự án đang được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố lập thủ tục đề xuất chủ tương đầu tư để thực hiện trong giai đoạn 2021-2025, với tổng kinh phí khoảng 608 tỉ đồng…

Chia sẻ bài viết