26/07/2020 - 21:00

Ðề nghị đầu tư trang thiết bị cho bệnh viện

Cử tri huyện Cờ Ðỏ đề nghị thành phố đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất Bệnh viện Quân Dân y Cờ Ðỏ để đảm bảo phục vụ tốt hơn cho người bệnh. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Hiện nay, Bệnh viện Quân Dân y Cờ Ðỏ cơ bản đã được đầu tư cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị và nguồn nhân lực đảm bảo cho hoạt động khám, chữa bệnh, với quy mô 100 giường bệnh. Thời gian qua, cơ sở vật chất của bệnh viện được đầu tư cho công tác khám, chữa bệnh các lĩnh vực: cấp cứu, nội khoa, nhi khoa, sản khoa và có đầy đủ các máy móc chẩn đoán xét nghiệm đối với bệnh viện hạng 3 tuyến huyện.

Kết quả hoạt động hằng năm của Bệnh viện đều thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch. Bệnh viện đã ứng dụng, phát triển nhiều kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị. Trong đó, đã triển khai thực hiện nhiều kỹ thuật trong chẩn đoán và điều trị, như: hồi sức, cấp cứu, phẫu thuật, chấn thương…

Hiện nay, Bệnh viện đang tiếp tục đầu tư đào tạo nguồn nhân lực chuyên khoa để triển khai thêm các kỹ thuật gây mê, hồi sức, sản khoa… Dự kiến, cuối năm 2020, sau khi các bác sĩ được tập huấn đào tạo một số chuyên ngành, ngành y tế sẽ tiếp tục khảo sát nhu cầu thực tế để có kế hoạch bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế của Bệnh viện.

Chia sẻ bài viết