22/04/2019 - 19:11

Ðề nghị đầu tư hạ thế điện tuyến Thới Lai - Ðông Bình và tuyến kênh 5 (bên phải)

Cử tri huyện Thới Lai đề nghị thành phố xem xét đầu tư hạ thế điện tuyến Thới Lai- Đông Bình (thuộc ấp Đông Giang, Đông Giang A, Đông Lợi) và tuyến kênh 5 (bên phải) ấp Đông Thới thuộc xã Đông Bình với chiều dài khoảng 8,2km, tổng số có 125 hộ dân sinh sống (hiện tại các hộ dân trên tuyến này đa số sử dụng điện câu đuôi gây mất an toàn, nguy hiểm khi sử dụng). Nội dung trả lời của Sở Công Thương TP Cần Thơ như sau:

Hai tuyến điện: Thới Lai- Đông Bình (thuộc ấp Đông Giang, Đông Giang A, Đông Lợi) và tuyến kênh 5 (bên phải) ấp Đông Thới thuộc xã Đông Bình đã có trong danh mục đầu tư của Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia của thành phố Cần Thơ giai đoạn 2015 - 2020, do Sở Công Thương làm chủ đầu tư, đã được UBND thành phố Cần Thơ phê duyệt tại Quyết định số 308/QĐ-UBND ngày 1 tháng 2 năm 2018 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia của thành phố Cần Thơ giai đoạn 2015 - 2020, hạng mục: Nhu cầu cấp điện cho các hộ dân chưa có điện trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh, Thới Lai, Phong Điền và nhu cầu cấp điện cho các trạm bơm điện quy mô vừa và nhỏ trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh.

Do nguồn vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Trung ương được cấp theo năm, nên việc đầu tư các tuyến điện trong dự án phụ thuộc vào nguồn vốn được cấp hằng năm. Sở Công Thương sẽ đầu tư các tuyến điện thuộc huyện Thới Lai có trong danh mục được phê duyệt tại Quyết định số 308/QĐ-UBND ngày 1 - 2 - 2018 khi được cấp vốn. Dự kiến đầu tư các tuyến điện này vào năm 2020.

Chia sẻ bài viết