20/09/2020 - 17:20

Ðề nghị đầu tư hạ tầng an toàn thông tin mạng

Ðại biểu HÐND thành phố đề nghị tăng cường phòng ngừa, có giải pháp ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố. Nội dung trả lời của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố như sau:

- Về hạ tầng an toàn thông tin mạng: Hiện nay, tất cả các cơ quan quản lý hành chính thành phố đều sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng để phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin. Nhằm nâng cao khả năng bảo vệ hệ thống, Sở đã xây dựng hồ sơ an toàn thông tin cấp độ cho Trung tâm dữ liệu (TTDL) thành phố và hỗ trợ các cơ quan xây dựng hồ sơ đề xuất an toàn thông tin theo cấp độ 2 cho hệ thống mạng nội bộ.

Thành phố cũng đang triển khai dự án “Nâng cấp hạ tầng an toàn thông tin” để đảm bảo an toàn thông tin đối với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quan trọng được triển khai tập trung tại TTDL thành phố theo khung chính phủ điện tử và đảm bảo an toàn thông tin các thiết bị máy tính đầu cuối tại các cơ quan nhà nước thành phố nhằm phục vụ cho hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng chính quyền điện tử thành phố. Xây dựng các quy trình nội bộ ứng cứu sự cố cho các hệ thống quan trọng trong TTDL và phối hợp các cơ quan, đơn vị thực hiện theo quy chế đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của thành phố.

- Về ứng dụng phần mềm phục vụ đảm bảo an toàn thông tin mạng: Các đơn vị có quan tâm đầu tư giải pháp về an toàn thông tin mạng, tuy nhiên, hầu hết chỉ dừng ở mức mua sắm phần mềm diệt virus bản quyền. Hiện nay, có 48% máy trạm, 51% máy chủ được cài đặt phầm mềm diệt virus bản quyền, 26% cơ quan, đơn vị có đầu tư, thiết lập thiết bị, giải pháp tường lửa để ngăn ngừa các mối nguy hại tấn công từ môi trường mạng internet vào hệ thống mạng nội bộ. Tất cả cán bộ, công chức, viên chức đều được cấp phát hộp thư điện tử và tài khoản phần mềm quản lý văn bản và điều hành để đảm bảo an toàn thông tin khi xử lý văn bản.

Việc ứng dụng chữ ký số đang được các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố sử dụng thường xuyên, hiệu quả, đảm bảo an toàn, xác thực độ tin cậy trong việc gửi, nhận văn bản điện tử. 100% cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức là lãnh đạo cấp sở, UBND quận, huyện, lãnh đạo cấp phòng, đơn vị trực thuộc sở, UBND quận, huyện, xã, phường, thị trấn đã được cấp chữ ký số.

- Những năm gần đây, TP Cần Thơ thường xuyên hợp tác với các cơ quan chức năng của Trung ương thực hiện thí điểm giám sát an toàn thông tin mạng cho TTDL thành phố. Ðồng thời, phối hợp tổ chức nhiều hội thảo, tập huấn, tọa đàm về an toàn thông tin mạng. Sở cũng đang chuẩn bị triển khai thuê dịch vụ phòng, chống mã độc tập trung thế hệ mới có bản quyền cho 100% máy chủ tại TTDL của thành phố, các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện và 100% máy trạm của cán bộ, công chức tại các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn…

Chia sẻ bài viết