16/01/2022 - 18:07

Ðề nghị có chính sách giảm hoặc miễn chi phí xét nghiệm COVID-19 

Cử tri đề nghị có chính sách giảm hoặc miễn chi phí xét nghiệm nhằm giảm bớt khó khăn cho người dân. Nội dung trả lời của Sở Y tế thành phố như sau:

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ, Sở Y tế đã ban hành công văn về chấn chỉnh thực hiện xét nghiệm COVID-19 trên địa bàn thành phố, cụ thể:

1. Nghiêm túc thực hiện đúng các hướng dẫn của Bộ Y tế về xét nghiệm COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, không để tình trạng lạm dụng xét nghiệm, tạo gánh nặng cho người bệnh, đặc biệt là người bệnh mạn tính phải điều trị dài ngày. Tổ chức phân luồng, cách ly người nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại các cơ sở y tế để chỉ định xét nghiệm COVID-19 phù hợp theo quy định. Xét nghiệm 100% các trường hợp có 1 trong các biểu hiện triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, mất vị giác và khứu giác, khó thở...

2. Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và kiểm tra xét nghiệm COVID-19 nhằm đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Sở Y tế, cụ thể như sau:

a) Không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân, chỉ thực hiện xét nghiệm đối với trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa) và các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3.

b) Những người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh trong 6 tháng, chỉ xét nghiệm khi có yêu cầu điều tra dịch tễ, thuộc diện cách ly y tế, đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa).

c) Ðối với khám bệnh ngoại trú:

- Bố trí khu vực khám cách ly cho các trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19, đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa), có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3.

- Không tổ chức xét nghiệm bắt buộc đối với người bệnh và người nhà của người bệnh được quy định tại mục a và b, khoản 2.

- Ðối với trẻ em đi cùng người thân (cha, mẹ, người giám hộ...) được áp dụng cho người thân như mục a và b, khoản 2.

- Xét nghiệm 100% khi trẻ hoặc người thân đi cùng có một trong các biểu hiện triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, mất vị giác và khứu giác, khó thở... hoặc khi trẻ em có dấu hiệu nghi nhiễm COVID-19.

d) Ðối với khu vực điều trị nội trú:

- Bố trí khu vực điều trị nội trú cách ly cho các trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19, đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa), trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3. Các trường hợp này được chỉ định làm xét nghiệm COVID-19.

- Không tổ chức xét nghiệm bắt buộc đối với người bệnh và người nhà của người bệnh được quy định tại mục a và b, khoản 2.

Về mức thu xét nghiệm thực hiện theo Thông tư số 16/2021/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về mức thu xét nghiệm SARS-CoV-2. Việc thực hiện xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch vẫn được các Trạm Y tế lấy mẫu và thực hiện miễn phí cho người dân.

Chia sẻ bài viết