28/05/2022 - 17:16

Ðề nghị có biện pháp bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu

Cử tri thành phố đề nghị có biện pháp bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu, vật tư nông nghiệp để giúp người dân giảm bớt khó khăn do dịch bệnh. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Trong thời gian cao điểm của dịch COVID-19, thành phố đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu tại địa phương như tổ chức kết nối đầu ra cho nông sản, thành lập nhóm liên kết mua bán nông sản, thường xuyên cập nhật thông tin giá cả các mặt hàng thiết yếu, triển khai thực hiện mô hình “Mang chợ ra phố", “chợ không đồng”, thành lập các điểm bán hàng bình ổn giá,...

Bên cạnh đó, thành phố đã kiến nghị với bộ, ngành Trung ương các giải pháp bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu, vật tư nông nghiệp tại các hội nghị trực tuyến. Cụ thể như thực hiện các giải pháp điều tiết thị trường, hỗ trợ ổn định giá phân bón, vật tư xăng dầu để hỗ trợ cho doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh, phục hồi kinh tế và tạo điều kiện giảm chi phí, giá thành vận chuyển giúp doanh nghiệp cung ứng nguồn nguyên vật liệu, phục vụ sản xuất. Xem xét, hỗ trợ cho các doanh nghiệp xuất khẩu gạo của TP Cần Thơ kết nối, tìm kiếm thị trường, hợp đồng xuất khẩu do lượng gạo tồn kho trong các doanh nghiệp này hiện còn khá cao.

Ðồng thời, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến các mặt hàng nông, thủy sản của thành phố kết nối với doanh nghiệp nhập khẩu nước ngoài, qua đó giới thiệu, có cơ hội tìm thêm các hợp đồng xuất khẩu cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó là có giải pháp hỗ trợ tiêu thụ các mặt hàng nông sản của TP Cần Thơ nói riêng và của khu vực Ðồng bằng sông Cửu Long nói chung trong giai đoạn chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19…


 

 

Chia sẻ bài viết