05/03/2021 - 19:39

Ðề nghị chuyển bệnh nhân bệnh nặng lên tuyến trên điều trị

Cử tri đề nghị tăng cường công tác quản lý việc bắt số khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Quân Dân y huyện Cờ Ðỏ; đề nghị bệnh viện chủ động chuyển những bệnh nhân bệnh nặng lên tuyến trên để kịp thời điều trị có hiệu quả. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Qua phản ánh của cử tri, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Y tế kiểm tra, làm việc với lãnh đạo Bệnh viện Quân Dân y thành phố. Qua đó, Giám đốc Bệnh viện Quân Dân y thành phố đã chấn chỉnh việc thực hiện quy trình bắt số thứ tự khám, chữa bệnh để đảm bảo công bằng và công khai, giảm thời gian chờ của người đến khám bệnh. Ðồng thời, bệnh viện cũng đã tăng cường bố trí thêm nhân viên làm công tác vệ sinh, đảm bảo các nhà vệ sinh có đủ phục vụ tại khu vực khám bệnh.

Về công tác khám chữa bệnh: Tại bệnh viện Quân Dân y có Khoa Hồi sức cấp cứu tích cực, chống độc, có máy xốc tim,… cơ bản cấp cứu được một số trường hợp bệnh nặng cần được điều trị kịp thời không thể chuyển ngay về tuyến thành phố do khoảng cách khá xa. Bệnh viện Quân Dân y thành phố xin rút kinh nghiệm trong việc khám, phát hiện sớm các trường hợp bệnh cấp cứu, bệnh nặng để chuyển viện kịp thời lên tuyến trên tiếp tục điều trị.

Chia sẻ bài viết