27/02/2024 - 00:16

Ðề nghị cho sử dụng dạ cầu làm bãi giữ xe

Cử tri quận Cái Răng đề nghị thành phố tạo điều kiện cho địa phương mở thêm lối đi dưới dạ cầu Cái Răng và cho sử dụng phần này làm bãi giữ xe để hạn chế tình trạng kẹt xe tại khu vực chợ vào giờ cao điểm. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Tại khoản 3, Ðiều 1, Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 9-10-2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23-9-2015 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 11/2010/NÐ-CP ngày 24-2-2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ quy định: “Không được sử dụng gầm cầu đường bộ làm nơi ở, bãi đỗ xe và các dịch vụ kinh
doanh khác”.

Tuy nhiên, dự thảo Luật Giao thông đường bộ sửa đổi, tại Ðiều 43 có quy định việc sử dụng tạm thời gầm cầu cạn để trông, giữ phương tiện giao thông đường bộ. Trong thời gian chờ dự thảo Luật Giao thông đường bộ sửa đổi được thông qua và có hiệu lực thi hành, UBND thành phố giao UBND quận Cái Răng chỉ đạo các đơn vị chức năng khảo sát để tìm điểm trông, giữ xe phù hợp quy định của Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT nhằm đáp ứng nhu cầu mua bán và đảm bảo an ninh trật tự khu vực chợ Cái Răng.

Chia sẻ bài viết