11/01/2021 - 21:00

Ðề nghị cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

Ðại biểu HÐND thành phố đề nghị cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng; công khai, minh bạch, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), phục vụ yêu cầu phát triển của thành phố. Nội dung trả lời của Sở Kế hoạch và Ðầu tư thành phố như sau:

Thời gian qua, Sở Kế hoạch và Ðầu tư tiếp tục tăng cường công tác về cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian xử lý thủ tục hành chính, giảm chi phí, rút ngắn thời gian, giúp doanh nghiệp sớm gia nhập thị trường. Cụ thể như: đối với cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư và không thực hiện lấy ý kiến bộ, ngành, Sở Kế hoạch và Ðầu tư thực hiện trong vòng 10 ngày làm việc, rút ngắn 5 ngày làm việc so với  quy định là 15 ngày. Thời gian cấp đăng ký doanh nghiệp rút ngắn từ 7 ngày làm việc trước đây xuống còn 3 ngày làm việc, phấn đấu giảm còn 2 ngày làm việc; tỷ lệ đăng ký doanh nghiệp qua mạng trên 50,41%/năm. Ðối với cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND thành phố, Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội, Sở Kế hoạch và Ðầu tư chỉ thực hiện trong vòng 3 ngày làm việc (so với quy định là 5 ngày) sau khi nhận được quyết định chủ trương đầu tư.

Trong năm 2020, nhất là trong thời gian diễn ra dịch COVID-19, công tác hỗ trợ doanh nghiệp luôn được quan tâm, “đường dây nóng” của UBND thành phố luôn hoạt động thường xuyên, tổ hỗ trợ doanh nghiệp của thành phố được kiện toàn; định kỳ hằng tháng, UBND thành phố tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp, kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động, kiến nghị của doanh nghiệp, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc, khó khăn. Nhờ vậy, thu hút đầu tư trong nước, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, đăng ký kinh doanh đều có kết quả khả quan.

Trong thời gian tới, Sở Kế hoạch và Ðầu tư sẽ tiếp tục tham mưu UBND thành phố quyết liệt hơn nữa trong vấn đề cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) nhằm thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Chia sẻ bài viết