31/03/2023 - 18:39

Ðề nghị bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

 Cử tri quận Cái Răng phản ánh việc bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giữa Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Số 8 (tại dự án khu dân cư số 8) và người dân qua nhiều năm giải quyết vẫn chưa xong, đời sống bà con gặp nhiều khó khăn. Ðề nghị thành phố quan tâm sớm giải quyết. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố như sau:

Hiện nay, Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 8 đã chuyển nhượng 234 giấy chứng nhận cho người mua trúng đấu giá khoản nợ từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn. Chi nhánh Văn phòng Ðăng ký đất đai quận Cái Răng thực hiện chỉnh lý sang tên cho người mua trúng đấu giá 135/234 giấy chứng nhận và đã chuyển nhượng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan, được Chi nhánh Văn phòng Ðăng ký đất đai quận Cái Răng chỉnh lý sang tên và bàn giao 128/135 giấy chứng nhận, còn 7 giấy chứng nhận đang thực hiện sang tên hộ dân.

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các hộ dân tiếp tục cung cấp toàn bộ hồ sơ có liên quan, phối hợp với người mua trúng đấu giá khoản nợ và Công ty 8 trực tiếp làm việc với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn đề nghị cho rút trước các giấy chứng nhận này để thực hiện chuyển nhượng cho người dân, cũng như chỉ đạo Văn phòng Ðăng ký đất đai khẩn trương giải quyết khi tiếp nhận các hồ sơ đủ điều kiện.

Chia sẻ bài viết