11/05/2020 - 06:16

“Cán bộ thanh tra như cái gương soi mặt...” 

Thực hiện lời Bác Hồ dạy “Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới”, cán bộ (CB), đảng viên (ĐV), công chức (CC) Đảng bộ Thanh tra thành phố luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Mỗi cá nhân không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh.

Cán bộ Thanh tra thành phố nghiên cứu xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên ở Đảng bộ Thanh tra thành phố. Cấp ủy, lãnh đạo Thanh tra thành phố đã triển khai nhiều cách làm, tạo sự lan tỏa tới CB, ĐV, CC trong đơn vị. Theo đồng chí Lê Hoàng Thông, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Thanh tra thành phố, Đảng ủy cùng chi ủy các chi bộ triển khai kế hoạch làm theo Bác gắn với nhiệm vụ của cơ quan. Tùy theo chủ đề mỗi năm và chức năng, nhiệm vụ được giao, CB, ĐV, CC đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực. Kết quả học tập và làm theo Bác là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại ĐV, CC hằng năm. Việc học tập và làm theo Bác được gắn với sinh hoạt định kỳ của chi bộ, hoạt động của cơ quan. Các chi bộ duy trì kể những mẩu chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các buổi sinh hoạt lệ hằng tháng, giúp ĐV liên hệ bản thân. Đảng ủy Thanh tra thành phố cũng biểu dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Khắc sâu lời dạy của Bác “Cán bộ thanh tra như cái gương soi mặt, gương mờ thì không soi được”, cấp ủy quan tâm duy trì thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình xoay vòng hằng tháng. Qua đó, nêu gương những cá nhân thực hiện tốt cũng như góp ý giúp các cá nhân hoàn thiện bản thân. Anh Phạm Thanh Kiệt, Thanh tra viên chính, CC tiếp dân, chia sẻ: “Tôi làm ở bộ phận thường xuyên tiếp xúc với dân nên càng phải nghiêm túc tu dưỡng, thái độ phục vụ phải hòa nhã, tận tâm. Bản thân tôi thường xuyên nghiên cứu cập nhật các văn bản, chính sách mới để hướng dẫn nhân dân”. ĐV Huỳnh Ngọc Xuân, Thanh tra viên, cho biết: “Tôi học Bác ở việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong công việc. Chính vì vậy, bản thân luôn nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Qua tự phê bình và phê bình, chi bộ đã giúp tôi và các ĐV trong chi bộ phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế để hoàn thiện bản thân”.

Theo đồng chí Võ Đức Nhuận, Đảng ủy viên phụ trách công tác Tuyên giáo, Chánh Văn phòng Thanh tra thành phố, một trong những việc mà Thanh tra thành phố tập trung thực hiện có hiệu quả là nâng cao chất lượng công tác chuyên môn. Đảng ủy chỉ đạo CB, ĐV, CC nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham mưu Thành ủy, UBND thành phố thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; xây dựng ngành thanh tra trong sạch, vững mạnh. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, công tác thanh tra đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch hằng năm; nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra đạt chất lượng, hiệu quả cao. Qua thanh tra, phát hiện, xử lý nhiều vi phạm, kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, sơ hở trong công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành. Riêng năm 2019, ngành đã thực hiện 255 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 134,2% kế hoạch năm. Qua thanh tra, kiểm tra, phát hiện vi phạm 53,17 tỉ đồng; kiến nghị thu hồi 51,8 tỉ đồng; kiến nghị xử lý khác 1,37 tỉ đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 33 tập thể, 37 cá nhân…Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo sát sao, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo dứt điểm ngay từ cơ sở, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Để việc học tập và làm theo Bác thiết thực hơn, đồng chí Lê Hoàng Thông, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Thanh tra thành phố, cho biết: Đảng ủy, lãnh đạo Thanh tra thành phố tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh việc tuyên truyền, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của CB, ĐV, CC. Việc học tập và làm theo Bác gắn với sinh hoạt định kỳ của chi bộ, hoạt động của cơ quan. Đảng ủy yêu cầu mỗi CB, ĐV, CC nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết