27/07/2021 - 08:06

Ðẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

Ban Nội chính Thành ủy kiểm tra công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, trong đó có nội dung tuyên truyền về các văn bản liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng, tại xã Ðịnh Môn.

(CT) - Trong 6 tháng đầu năm 2021, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành phố đã tổ chức 196 cuộc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Ðảng, pháp luật của Nhà nước, trong đó có công tác phòng, chống tham nhũng đến cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và nhân dân, với hơn 9.400 lượt người tham dự; tuyên truyền trên sóng phát thanh 640 cuộc với thời lượng 4.470 phút. Ngoài ra, các cơ quan chức năng còn biên soạn và phát hành 4.250 quyển “Thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật”, 210.000 tờ gấp tuyên truyền về bầu cử. Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật các quận, huyện phối hợp tuyên truyền 6.449 cuộc, tăng 1.705 cuộc so với cùng kỳ năm 2020. Câu lạc bộ pháp luật của các xã, phường, thị trấn tổ chức sinh hoạt được 335 cuộc, với 10.817 lượt người dự…

Bên cạnh đó, MTTQVN và các tổ chức thành viên trên địa bàn thành phố tuyên truyền, vận động nhân dân, thành viên tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; giám sát, phản biện xã hội trong thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp; hiệp hội ngành nghề chủ động phối hợp tổ chức, khuyến khích hội viên xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh; thực hiện có hiệu quả cơ chế kiểm soát nội bộ nhằm phòng, ngừa, phát hiện tham nhũng…

Tin, ảnh: S.H

Chia sẻ bài viết