09/07/2020 - 08:19

Ðẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến 

Từ đầu năm đến nay, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn quận Ô Môn đạt nhiều kết quả tích cực. Việc tuyên truyền, hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 được đẩy mạnh. Qua đó, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết TTHC, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Người dân thực hiện TTHC tại phường Thới An, quận Ô Môn.

Theo UBND quận Ô Môn, 6 tháng đầu năm 2020, tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết trong kỳ báo cáo là 14.191 hồ sơ (bao gồm cả hồ sơ giải quyết theo cơ chế Một cửa và Một cửa liên thông). Số hồ sơ đã giải quyết trong kỳ là 13.899 hồ sơ, tồn 292 hồ sơ còn trong thời hạn giải quyết; trong đó, tất cả 13.899 hồ sơ đều được giải quyết đúng hẹn.

Bên cạnh nỗ lực giải quyết hồ sơ TTHC, các ban, ngành, đoàn thể quận còn đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC). Ðặc biệt, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của quận và các phường tập trung hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 khi giao dịch TTHC. Nội dung hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đã được quận điều chỉnh phù hợp với thực tế do thành phố chuyển đổi sang phần mềm Dịch vụ công thành phố Cần Thơ. Ông Nguyễn Thanh Giang, ngụ phường Thới Hòa, quận Ô Môn, nói: "Hiện nay, khi đến phường thực hiện các TTHC, tôi nhận thấy cán bộ phường thân thiện, nhiệt tình, thủ tục nhanh và đơn giản hơn trước nhiều. Ðôi khi, có người không viết được đơn, cán bộ hoặc đoàn thanh niên còn hỗ trợ viết giúp".

Tại phường Thới An, lãnh đạo phường đã ban hành kế hoạch thực hiện khâu đột phá CCHC thông qua mô hình "Hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3". Bà Trần Thị Lệ Hà, công chức Tư pháp phường Thới An, cho biết: "Khi người dân liên hệ làm TTHC tại bộ phận Một cửa, công chức Văn Phòng - Thống kê chịu trách nhiệm hướng dẫn người dân thực hiện các bước nộp hồ sơ trực tuyến, như: đăng ký thông tin cá nhân, đăng nhập tài khoản, nộp hồ sơ trực tuyến và hướng dẫn tra cứu theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ. Song song với việc hướng dẫn tổ chức, công dân nộp hồ sơ trực tuyến, UBND phường sẽ kết hợp phát tờ bướm "Những nét chính về công tác CCHC quận Ô Môn" để người dân tìm hiểu và tự nộp hồ sơ trực tuyến tại nhà khi có nhu cầu. Từ khi triển khai thực hiện đến nay, phường đã hướng dẫn cho 33 người".

Theo ông Nguyễn Quang Duy, Trưởng Phòng Nội vụ quận Ô Môn, 6 tháng đầu năm, toàn quận chưa phát sinh hồ sơ của người dân, tổ chức nộp qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mặc dù công tác tuyên truyền hướng dẫn sử dụng phần mềm Dịch vụ công trực tuyến được thực hiện thường xuyên và liên tục. Việc duy trì tổ chức chương trình "Thứ bảy gặp gỡ doanh nghiệp" định kỳ vào ngày thứ bảy đầu tiên của tháng, nhằm kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp và các hộ tiểu thương, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đưa ra hướng giúp doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình chưa nhiều. Bên cạnh đó, trên hệ thống Một cửa điện tử còn thể hiện 108 hồ sơ giải quyết quá hạn, nguyên nhân do sơ suất trong quá trình xử lý hồ sơ trên Hệ thống Một cửa điện tử của công chức thực hiện giải quyết hồ sơ nên hệ thống báo trễ hẹn trong khi thực tế người dân đã nhận hồ sơ đúng thời gian quy định.

Trước tình hình đó, quận chỉ đạo Văn phòng HÐND và UBND quận xúc tiến ban hành văn bản đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ TTHC theo quy định, không để phát sinh hồ sơ trễ hạn; cập nhật đầy đủ, kịp thời tình hình, tiến độ, kết quả giải quyết TTHC trên hệ thống Một cửa điện tử, đảm bảo thống nhất với hồ sơ thực tế (hồ sơ giấy).

Lãnh đạo quận cũng đã triển khai, đôn đốc, nhắc nhở các phòng chuyên môn quận tăng cường việc gửi nhận liên thông văn bản điện tử thông qua phần mềm Hệ thống Quản lý văn bản điều hành thành phố Cần Thơ đã được triển khai thực hiện đến tất cả cơ quan hành chính quận. Tích cực tuyên truyền, vận động người dân và tổ chức thực hiện nộp hồ sơ qua phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, dịch vụ bưu chính công ích tại quận và phường. Ðồng thời, duy trì và đổi mới nội dung tuyên truyền CCHC quận Ô Môn và hướng dẫn các bước sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 phù hợp với thực tế. Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu về các nội dung của Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) gắn với trách nhiệm các cơ quan, đơn vị quận, trách nhiệm của người đứng đầu. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra tiến độ, kết quả thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số PAPI giai đoạn 2018-2020.

Bài, ảnh:  HOÀNG YẾN

Chia sẻ bài viết