29/11/2023 - 08:45

Ðăng ký khai sinh cho con khi cha mẹ chưa kết hôn 

Một bạn đọc ở phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, hỏi: Cha mẹ chưa đăng ký kết hôn có bắt buộc phải xét nghiệm ADN mới được ghi nhận thông tin quan hệ bố, mẹ, con trong đăng ký khai sinh của con?

Ông Trần Quốc Qui, công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND phường Tân Hưng, trả lời:

Ðiều 14, Thông tư 04/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều của Luật Hộ tịch, Nghị định số 123/2015 của Chính phủ quy định rõ đối với trường hợp này. Chứng cứ để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con theo quy định tại khoản 1, Ðiều 25 và khoản 1, Ðiều 44, Luật Hộ tịch gồm một trong các giấy tờ, tài liệu sau: văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan, tổ chức khác có thẩm quyền ở trong nước hoặc nước ngoài xác nhận quan hệ cha con, quan hệ mẹ con. Trường hợp không có chứng cứ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con như trên thì các bên nhận cha, mẹ, con lập văn bản cam đoan về mối quan hệ cha, mẹ, con theo quy định tại Ðiều 5, Thông tư 04/2020/TT-BTP, có ít nhất 2 người làm chứng về mối quan hệ cha, mẹ, con.

Ðiều 5, Thông tư 04/2020/TT-BTP quy định về trách nhiệm, hệ quả của việc cam đoan không đúng sự thật, nêu rõ: trường hợp cho phép người yêu cầu đăng ký hộ tịch lập văn bản cam đoan về nội dung yêu cầu đăng ký hộ tịch thì cơ quan đăng ký hộ tịch phải giải thích rõ cho người lập văn bản cam đoan về trách nhiệm, hệ quả pháp lý của việc cam đoan không đúng sự thật.

Như vậy, trường hợp không có kết quả xét nghiệm, giám định ADN thì các bên nhận cha, mẹ, con lập văn bản cam đoan về mối quan hệ này và có ít nhất 2 người làm chứng là đáp ứng đúng, đủ quy định để được cấp giấy khai sinh.

C.H

 

Chia sẻ bài viết