29/06/2020 - 08:51

Ðảng bộ quận Bình Thủy sẵn sàng tổ chức đại hội 

Quận ủy Bình Thủy xác định tổ chức thành công Đại hội (ĐH) Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020 -2025 là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Do vậy, sau khi có Chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương và Kế hoạch của Thành ủy, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ quận đã quán triệt và triển khai đầy đủ, kịp thời đến các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên; chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tiến hành ĐH.

Quận Bình Thủy treo hàng trăm băng-rôn tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ quận và đại hội đảng các cấp trên các tuyến đường.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 160-KH/TU của Thành ủy, BCH Ðảng bộ đã tích cực chuẩn bị mọi mặt cho ÐH đại biểu Ðảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đồng chí Ðoàn Hoàng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy, BTV Quận ủy thực hiện nghiêm túc, đúng theo quy định của Ðảng về công tác cán bộ; kiên quyết không đưa vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, hoặc "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; vi phạm nguyên tắc, Ðiều lệ Ðảng. Ðồng thời, việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới đảm bảo chất lượng, có tính kế thừa, phát triển, có số lượng, cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn diện, đáp ứng tốt nhất yêu cầu, nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Ðồng chí Ðoàn Hoàng Sơn nói: "BCH Ðảng bộ quận khóa XI đã chọn 42 đồng chí để bầu BCH Ðảng bộ quận khóa XII có số dư theo quy định và dự kiến nhân sự bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy. Tất cả các đồng chí được lựa chọn đều đủ tiêu chuẩn, trình độ, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ theo quy định và được BTV Thành ủy phê duyệt".

Cùng với chuẩn bị nhân sự, BCH Ðảng bộ quận Bình Thủy chú trọng công tác xây dựng văn kiện trình ÐH. Ðồng chí Trần Quốc Vũ, Bí thư Quận ủy, cho biết: Dự thảo văn kiện ÐH Ðảng bộ quận xây dựng mang tính khoa học, chất lượng, phù hợp với điều kiện thực tế của quận. Dự thảo văn kiện ÐH, BCH Ðảng bộ quận đã làm rõ những ưu điểm, khẳng định những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân; gắn với đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và kết quả học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân. Trên cơ sở đó, BCH Ðảng bộ quận đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mang tính khả thi cao để tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ mới...

BTV Quận ủy đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ÐH đại biểu Ðảng bộ quận cả chiều rộng, lẫn chiều sâu. Qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và người dân trong quận về ý nghĩa, tầm quan trọng của ÐH, tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Ðảng bộ. BTV Quận ủy chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chủ động nắm bắt tâm tư, tình cảm, tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời tích cực giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo, nhất là những nội dung liên quan đến nhân sự ÐH. Qua kiểm tra, giám sát, chưa phát hiện nhân sự ÐH có biểu hiện suy thoái, vi phạm và chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm tư cách đại biểu dự ÐH. BTV Quận ủy chỉ đạo lực lượng công an, quân sự xây dựng kế hoạch bảo vệ ÐH Ðảng các cấp, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ÐH. BTV Quận ủy cũng chỉ đạo các cấp, các ngành trong quận thực hiện được 46 công trình thi đua chào mừng ÐH đảng các cấp.

Ðồng chí Trần Quốc Vũ, Bí thư Quận ủy, khẳng định: "Với sự chuẩn bị tích cực, chu đáo các điều kiện, ÐH Ðảng bộ quận Bình Thủy lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhất định sẽ thành công tốt đẹp. Qua đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng bộ; phát huy sức mạnh tổng hợp để xây dựng quận ngày càng phát triển mạnh mẽ, xứng tầm là một trong những quận trung tâm của thành phố".

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết