02/08/2008 - 21:14

Yahoo, Intel và HP hợp tác phát triển nền tảng “điện toán mây”

Yahoo, Intel và Hewlett Packard bắt tay phát triển dự án nghiên cứu nguồn mở toàn cầu Cloud Computing Testbed, nhằm giảm lệ thuộc vào phần mềm đóng gói. Một điển hình phổ biến của điện toán máy chủ ảo (còn gọi là “điện toán mây”) là email dựa trên web được cung cấp bởi Google, Yahoo và Microsoft. Họ kết hợp với Cơ quan phát triển quốc gia về công nghệ thông tin- truyền thông của Singapore cùng nhiều trường đại học ở Mỹ và Đức để tạo ra các trung tâm dữ liệu. Kết quả nghiên cứu tại các trung tâm này sẽ được công bố để những nhà phát triển phần mềm dễ dàng xây dựng ứng dụng cho nền tảng “điện toán mây”.

Hoàng Vân (Theo AFP)

Chia sẻ bài viết