31/01/2021 - 23:52

Xung quanh việc không thu tiền điện trực tiếp tại nhà

Cử tri các quận, huyện phản ánh việc không thu tiền điện trực tiếp tại nhà ở các địa phương gây khó khăn cho người dân ở khu vực nông thôn, người cao tuổi. Nội dung trả lời của Sở Công Thương thành phố như sau:

Việc không thu tiền điện trực tiếp tại nhà, ngành điện thực hiện theo chủ trương của Chính phủ tại Quyết định 2545/QÐ-TTg về phê duyệt Ðề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

Trên cơ sở chủ trương của Chính phủ, nhiều bộ, ngành đã ban hành kế hoạch áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt. Từ năm 2016-2018, ngành điện đẩy mạnh việc hợp tác với ngân hàng, các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, cung cấp dịch vụ điện tử để triển khai chủ trương thu tiền điện không dùng tiền mặt. Ðến cuối năm 2018, cơ bản ngành điện đã chuẩn thu qua hệ thống ngân hàng và các hình thức ứng dụng, như: ví điện tử, trích nợ tự động, thu qua SMS&Mobile Banking, Internet Banking…

Thời gian qua, Sở Công Thương đã phối hợp triển khai việc không thu tiền điện bằng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ. Tuy nhiên, trong quá trình phối hợp triển khai, Sở Công Thương, địa phương và ngành điện thực hiện công tác tuyên truyền, vận động chưa tốt, chưa tạo được thuận lợi nhất cho người dân. Trong thời gian tới, Sở Công Thương sẽ làm việc với quận, huyện và Ðiện lực Cần Thơ để rà soát đánh giá lại vị trí các điểm thu hộ, có kế hoạch ký kết thêm các điểm thu hộ hoặc cơ cấu các điểm thu hộ sao cho thuận lợi nhất cho người dân. Ðồng thời, đề nghị quận, huyện thông tin tuyên truyền về các điểm thu hộ qua phương tiện truyền thanh để người dân nắm rõ địa chỉ các điểm thu hộ; tiếp tục rà soát danh sách những người già neo đơn, người già yếu không có điều kiện đi thanh toán tiền điện, báo cho ngành điện để có giải pháp đến thu tại nhà…

Chia sẻ bài viết