14/03/2019 - 21:02

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc:

Xử lý nghiêm sai phạm trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự hội nghị. Ảnh: VPCP

 (TTXVN)- Ngày 14-3, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự (1994 – 2018). Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, cùng với việc quy hoạch, xây dựng hệ thống các công trình quốc phòng và khu quân sự đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu, các đơn vị trong toàn quân đã chú trọng triển khai đầy đủ hệ thống kế hoạch, phương án quản lý, bảo vệ. Những công trình quốc phòng, khu quân sự quan trọng đều được xây dựng quy chế quản lý, bảo vệ riêng. Công tác phân loại, xây dựng hồ sơ quản lý công trình quốc phòng và khu quân sự được tiến hành chặt chẽ.

Báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế, bất cập trong thực hiện pháp lệnh, như: việc quán triệt, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm thực hiện Pháp lệnh cho cán bộ, chiến sĩ và quần chúng nhân dân ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa được thường xuyên, liên tục. Bên cạnh đó, Pháp lệnh được ban hành đã 24 năm, nhiều nội dung đã bộc lộ những hạn chế, bất cập,...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Quốc phòng cùng các bộ, ban, ngành, địa phương cần nghiêm túc xem xét, rút kinh nghiệm và khẩn trương có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục hiệu quả những tồn tại, hạn chế trong thực hiện Pháp lệnh. Cùng với đó, Bộ Quốc phòng cùng các đơn vị có liên quan cần tiếp tục quán triệt sâu rộng, triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; nâng cao chất lượng xây dựng các khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững chắc, toàn diện. Bộ Quốc phòng và các bên liên quan phải chủ động xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh các đề án, phương án tác chiến, phương án bảo đảm mọi mặt cho khu vực phòng thủ; làm tốt công tác chuẩn bị, tăng cường tiềm lực quốc phòng ngay từ thời bình, chủ động đối phó với mọi tình huống xảy ra.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Quốc phòng, các cấp, các ngành, đặc biệt là các địa phương, cần tăng cường công tác tuyên truyên, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân; chú trọng xây dựng tinh thần tự giác chấp hành và kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn những hành vi xâm hại công trình quốc phòng, khu quân sự. Bộ Quốc phòng và các đơn vị liên quan cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự gắn với quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, nhất là các địa bàn có công trình quốc phòng và khu quân sự quan trọng… Thủ tướng khẳng định: Cần tiếp tục rà soát, phát hiện và xử lý nghiêm những sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng, bảo đảm minh bạch, không có vùng cấm và theo đúng quy định của pháp luật, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, quân đội.

Chia sẻ bài viết