06/12/2008 - 20:55

Xóa vĩnh viễn dữ liệu trong đĩa cứng

Prevent Restore đang xử lý chống phục hồi trên đĩa C.

Hiện nay, có rất nhiều phần mềm có chức năng phục hồi dữ liệu đã xóa từ đĩa cứng hoặc các thiết bị lưu trữ khác. Chỉ cần khoảng 5 phút, các phần mềm loại này có khả năng phục hồi toàn bộ ổ đĩa có dung lượng 80 GB, và dữ liệu được lấy lại hầu như còn nguyên vẹn đối với những file bị xóa trong thời gian gần. Đối với nhiều người, các phần mềm phục hồi là rất có ích, nhưng xét về cơ chế bảo mật, đây là những “kẻ ăn hại”, là phản bảo mật. Bài này giới thiệu Prevent Restore, phần mềm có chức năng chống lại các cơ chế phục hồi. Một tập tin hoặc một thư mục bị xóa sẽ không thể phục hồi được.

Cách sử dụng

Khi một tập tin hoặc thư mục bị xóa (kể cả khi đã xóa trong sọt rác), thực tế, dữ liệu vẫn còn nằm yên trên đĩa cứng cho đến khi có dữ liệu khác ghi đè lên. Lợi dụng điều này, các phần mềm có thể phục hồi dễ dàng dữ liệu bị xóa. Nguyên lý hoạt động của Prevent Restore là khi bạn xóa bất kỳ dữ liệu nào trong máy, chương trình sẽ ngay lập tức ghi chồng các ký số, ký tự hoặc khoảng trắng ngẫu nhiên lên vùng bị xóa, để các chương trình khác không thể phục hồi được.

Cách dùng Prevent Restore đơn giản, tuy khá mất thời gian, bạn có thể tốn vài mươi phút để tạo cơ chế chống phục hồi cho một phần chia trên đĩa (partition) có dung lượng 20 GB.

Để thực hiện, bạn khởi động chương trình, sau khi bấm next, chương trình sẽ hiển thị các phần chia của ổ cứng, muốn chống phục hồi dữ liệu trên phần chia nào, bạn chọn phần đó, rồi ấn vào nút next. Đến đây, chương trình đề xuất 3 loại dữ liệu mà nó sẽ ghi chồng lên vùng dữ liệu bị xóa, đó là các ký số (digits), các ký tự (characters) và các khoảng trắng (spaces). Ta chọn một trong 3 loại này, sau đó click next thêm hai lần nữa và chờ chương trình xử lý. Khi chương trình thực hiện xong, bạn bấm finish để kết thúc. Tùy tốc độ máy và dung lượng đĩa mà bước này có thể nhanh hay chậm. Kể từ lúc này, nếu ta xóa dữ liệu trên phần chia vừa xử lý, nó sẽ bị xóa vĩnh viễn.

Bạn có thể vào settings để sửa lại các mặc định của chương trình, phần này cho ta quyền thiết lập cho máy làm việc ở chế độ dự phòng (Standby mode) trong thời gian tạo cơ chế chống phục hồi; hiển thị hoặc ẩn tên ổ đĩa đã tạo chống phục hồi; hiển thị thời gian tạo; cập nhật phiên bản mới...

Prevent Restore phiên bản 1.5 có dung lượng 2,09 MB, chỉ chạy trên Windows XP và Vista. Phần mềm này sử dụng miễn phí, tải tại địa chỉ: http://privacyroot.com/prevent-restore1/setup_prevent_restore.exe.

Hoàng Thy

Chia sẻ bài viết