27/11/2023 - 06:26

Xếp lương viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong cơ sở giáo dục công lập 

(CT) - Thực hiện Thông tư số 21/2023/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND quận, huyện và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Thông tư nêu trên.

Cô trò Trường Tương Lai (TP Cần Thơ) trong một buổi lễ trao học bổng, quà đến học sinh khó khăn.

Thông tư số 21/2023/TT-BGDĐT áp dụng đối với viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập, gồm: cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt và trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập có người khuyết tật tham gia học tập. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16-12-2023.

Tin, ảnh: B.K

Chia sẻ bài viết