05/12/2020 - 07:45

Đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố:

Xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành của các ban quản lý dự án, chủ đầu tư nếu không giải ngân hết vốn 

Hôm qua, trước khi bế mạc kỳ họp thứ 19 của HĐND thành phố, đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đã giải trình những vấn đề đại biểu đặt ra tại kỳ họp, việc điều hành kinh tế - xã hội (KT-XH), quốc phòng - an ninh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Báo Cần Thơ giới thiệu tóm tắt nội dung phát biểu của đồng chí.

Đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu giải trình những vấn đề đại biểu đặt ra và việc điều hành KT - XH, quốc phòng - an ninh năm 2020, nhiệm vụ năm 2021. Ảnh: ANH DŨNG

Đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu giải trình những vấn đề đại biểu đặt ra
và việc điều hành KT - XH, quốc phòng - an ninh năm 2020, nhiệm vụ năm 2021. Ảnh: ANH DŨNG

Chủ động phòng, chống dịch COVID-19

Với sự chủ động, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, hợp lực của toàn dân tham gia vào chiến dịch phòng, chống dịch bệnh với quy mô chưa từng có trong tiền lệ, thành phố đã thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát dịch, kiểm soát chặt chẽ các nguồn lây bệnh. Ðồng thời, tổ chức cách ly, ngăn ngừa lây lan nguồn bệnh theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của ngành Y tế. Ðến nay, thành phố đã và đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, không có trường hợp lây lan trong cộng đồng. Tuy nhiên, dịch COVID-19 đang tiếp tục diễn biến rất phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát; do đó, thành phố không chủ quan, lơ là, đồng thời, chủ động triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch. Việc phòng, chống dịch COVID-19 tốt là một trong những tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2021.

Về hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng, các cơ quan chức năng đã hoàn thành 100% việc chi trả cho nhóm đối tượng 5, 6, 7. Thành phố đã cơ bản hoàn thành 100% việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho nhóm đối tượng 1, 2, 3, 4 và đã chi hỗ trợ đạt tỷ lệ trên 68%. UBND thành phố xin nhận trách nhiệm trong việc chậm hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo các nghị quyết và quyết định của Thủ tướng Chính phủ. UBND thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành và UBND quận, huyện khẩn trương rà soát và hoàn thành việc chi hỗ trợ cho các nhóm đối tượng còn lại trước ngày 15-12-2020.

Tập trung giải ngân vốn xây dựng cơ bản

Giải ngân vốn xây dựng cơ bản là một vấn đề rất lớn, thành phố đã có nhiều giải pháp trong thời gian qua. Tuy nhiên, kết quả vẫn chưa đạt được yêu cầu đặt ra. UBND thành phố xin nghiêm túc nhận trách nhiệm đối với vấn đề này. Tính đến cuối tháng 11 năm 2020, tỷ lệ giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt tỷ lệ 52,27% kế hoạch vốn.

Từ nay đến cuối năm, nhằm phấn đấu giải ngân tối đa nguồn vốn xây dựng cơ bản được bố trí năm 2020, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, chủ đầu tư tập trung thực hiện hiệu quả các biện pháp, đặc biệt là đối với các công trình sử dụng nguồn vốn ODA phải đạt tỷ lệ giải ngân từ 90% trở lên.

UBND thành phố sẽ thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nếu không giải ngân hết vốn; cần thiết thay đổi, bố trí, kiện toàn lại nhân sự các ban quản lý dự án và các chủ đầu tư dự án để thực hiện tốt hơn trong năm 2021.

UBND thành phố sẽ tổ chức tổng kết công tác xây dựng cơ bản năm 2020 và 5 năm 2016-2020 để phân tích, đánh giá đúng và đầy đủ kết quả thực hiện, xác định những việc đã làm tốt để tiếp tục phát huy, rút kinh nghiệm và khắc phục đối với những hạn chế, thiếu sót còn tồn tại kéo dài, chưa khắc phục được. Qua đó, đề ra các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để tích cực triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2021.

Đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Thời gian qua, công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (BTHT-TÐC) để thực hiện dự án bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật, góp phần phát triển KT-XH của địa phương. Tuy nhiên, tiến độ thu hồi đất thực hiện các dự án theo nghị quyết HÐND thành phố đạt tỷ lệ thấp. Cụ thể như năm 2020 đã và đang thực hiện thu hồi đất đối với 66/105 dự án được phê duyệt, với diện tích 141,75ha, đạt tỷ lệ 33,61%. Nguyên nhân chủ yếu là do các cơ quan, đơn vị chưa chủ động, quyết liệt trong giải quyết khó khăn, vướng mắc; giá đất cụ thể để tính bồi thường đôi lúc chưa phù hợp, còn xảy ra khiếu nại; công tác xây dựng khu tái định cư và bố trí tái định cư chưa đáp ứng kịp thời...

Ðể đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác thu hồi đất, BTHT-TÐC thực hiện dự án, UBND thành phố sẽ kiên quyết không đưa vào danh mục thu hồi đất để trình HÐND thành phố khi chưa đảm bảo đầy đủ các điều kiện và các dự án 3 năm vẫn chưa triển khai thực hiện. Tập trung triển khai thực hiện ngay công tác BTHT-TÐC đối với các dự án khi được HÐND thành phố thông qua.

Song song đó là tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý chặt việc phân lô nền, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định để không làm ảnh hưởng đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án. Ðẩy nhanh công tác định giá đất cụ thể để tính BTHT-TÐC khi Nhà nước thu hồi đất. Việc xác định giá đất phải được thực hiện công khai minh bạch, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để khi triển khai thực hiện, tạo sự đồng thuận của người dân bị ảnh hưởng. Ðẩy nhanh thực hiện 9 dự án khu tái định cư để tạo nguồn nền, kịp thời bố trí tái định cư khi thực hiện dự án…

Các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp

(1). NQ kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2021-2025;
(2). NQ kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025;
(3). NQ quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;
(4). NQ kết quả thực hiện NQ của HĐND thành phố về KT-XH, QP-AN năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021;
(5). NQ về phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố năm 2019;
(6). NQ về quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2021;
(7). NQ về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2021;
(8). NQ phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công;
(9). NQ quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước cho công tác hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;
(10). NQ quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn;
(11). NQ thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) năm 2021;
(12). NQ điều chỉnh Chương trình phát triển nhà đến năm 2025 định hướng đến năm 2030;
(13). NQ về việc giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính thành phố năm 2021;
(14). NQ về việc phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, hội có tính chất đặc thù năm 2021;
(15). NQ về việc phê duyệt chỉ tiêu hợp đồng một số loại công việc theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan, đơn vị của thành phố năm 2021;
(16). NQ về việc bãi bỏ NQ của HĐND thành phố về việc trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng dân phòng giai đoạn 2017-2020;
(17). NQ về việc bãi bỏ NQ của HĐND thành phố về hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với cơ quan Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân, Thi hành án dân sự;
(18). NQ về việc hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách dôi dư do sắp xếp, sáp nhập ấp, khu vực;
(19). NQ về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 19 của HĐND thành phố; và 7 NQ liên quan đến công tác nhân sự.

Q.T (ghi)

Chia sẻ bài viết