28/10/2009 - 09:11

Xây dựng thương hiệu đáp ứng nhu cầu hội nhập và phát triển

Hội thảo “Thương hiệu mạnh - Lợi thế cạnh tranh trong kinh tế hội nhập” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức ngày 27-10, tại Hà Nội đã khẳng định sự cần thiết của việc xây dựng thương hiệu cho các doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu hội nhập và phát triển trong thời gian tới.

Tại Hội thảo, các diễn giả đã phân tích một số khía cạnh liên quan đến vấn đề xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp như: tầm nhìn và chiến lược xây dựng thương hiệu, tài sản và sở hữu trí tuệ trong xây dựng và phát triển thương hiệu, ứng dụng công nghệ thông tin và thương mại điện tử để hỗ trợ phát triển thương hiệu. Đồng thời, tại Hội thảo các doanh nghiệp đã gặp gỡ tiếp xúc với các chuyên gia về thương hiệu và được giải đáp những thắc mắc liên quan đến vấn đề xây dựng và phát triển thương hiệu cũng như có thể chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong quá trình xây dựng thương hiệu. Hiện nay, tỷ lệ các doanh nghiệp đăng ký nhãn hiệu đã tăng nhanh qua các năm: năm 2007 số nhãn hiệu được đăng ký tăng 68% từ 6.335 lên 10.660; năm 2008 tiếp tục tăng 49%, lên 15.826.

THÙY DƯƠNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết