22/04/2019 - 19:13

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố:

Xây dựng phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ mới sát thực tế, đưa Thốt Nốt phát triển lên tầm cao mới 

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Thốt Nốt. 

(CT)- Sáng 22-4, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố làm việc với Ban Thường vụ (BTV) Quận ủy Thốt Nốt về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 và 4 tháng đầu năm 2019.

Theo BTV Quận ủy Thốt Nốt, tính đến nay, quận đã thực hiện đạt và vượt 6/14 chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận đề ra; dự kiến có 7/14 chỉ tiêu sẽ đạt vào cuối nhiệm kỳ, 1/14 chỉ tiêu (tỷ lệ tăng dân số tự nhiên) chờ kết quả điều tra năm 2019. Trong 4 tháng đầu năm 2019, quận kết nạp được 126 đảng viên, đạt 114,5% kế hoạch (KH); thu ngân sách được 62,6 tỉ đồng, đạt 39,46% KH. Quận vận động bao phủ bảo hiểm y tế đạt 62,18% dân số; công nhận phường Thới Thuận đạt chuẩn văn minh đô thị...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Hiểu phân tích chỉ ra những hạn chế quận Thốt Nốt cần khắc phục: Kinh tế phát triển chưa tương xứng tiềm năng, quy mô nhỏ; thu ngân sách còn khiêm tốn; huy động nguồn lực ngoài ngân sách để xây dựng hạ tầng còn ít; giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt thấp; quản lý đô thị còn nhiều bất cập, nhất là tình trạng lấn chiếm đất công, xây dựng không phép, buôn bán lấn chiếm vỉa hè và lòng đường; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông cao; trình độ, năng lực của cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý: BTV Quận ủy cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, nhất là các nghị quyết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm đẩy lùi suy thoái trong Đảng và tinh gọn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ, nhất là cán bộ trẻ; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp trong thực hiện nhiệm vụ. BTV Quận ủy chỉ đạo các cấp, các ngành cần khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh và bền vững; quan tâm chuyển dịch cơ cấu lao động sang phi nông nghiệp; đẩy mạnh phát triển du lịch; triển khai các giải pháp đẩy lùi tội phạm, giảm tai nạn giao thông. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh: BTV Quận ủy cần rà soát những chỉ tiêu nhiệm kỳ còn đạt thấp để tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả; xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ mới phải đề ra phương hướng, nhiệm vụ sát thực tế tình hình, nhằm đưa quận phát triển lên tầm cao mới.

w Chiều cùng ngày, đồng chí Phạm Văn Hiểu cùng đoàn công tác Thành ủy đi thăm Công ty TNHH Một thành viên Ấn Độ Dương; Công ty TNHH Một thành viên Tân cảng Thốt Nốt và Công ty cổ phần xuất nhập khẩu gạo Phụng Hoàng 3.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết