05/07/2011 - 21:41

Xây dựng nông thôn mới ở xã Vĩnh Trinh

Cơ sở vật chất, nhất là giao thông nông thôn của xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh
còn nhiều khó khăn.

Xã Vĩnh Trinh là xã “cửa ngỏ” của huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ. Với diện tích tự nhiên trên 2.810 ha (trong đó đất sản xuất nông nghiệp trên 2.200 ha), trên 4.355 hộ (trên 19.130 nhân khẩu), Vĩnh Trinh được xem là địa bàn tương đối rộng, dân cư đông hơn so với các xã khác trong huyện Vĩnh Thạnh. Tuy nhiên, kết cấu kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, nhu cầu đầu tư xây dựng giao thông, các công trình hạ tầng cơ sở... còn rất lớn, đòi hỏi Vĩnh Trinh nhiều nỗ lực trong tiến trình xây dựng nông thôn mới (NTM)...

Theo kết quả khảo sát sơ bộ của UBND Xã Vĩnh Trinh, đến nay, Vĩnh Trinh đạt 6/20 tiêu chí theo Bộ tiêu chí TP Cần Thơ về NTM. Đó là các tiêu chí về: điện, bưu điện, hộ nghèo, y tế, văn hóa và an ninh trật tự. Trong số các tiêu chí chưa đạt, ngoài tiêu chí số 1 chưa thực hiện, các tiêu chí khác còn lại Vĩnh Trinh đạt mức độ từ 50% trở lên... Ông Lê Trung Tín, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trinh, kiêm Trưởng Ban Quản lý Chương trình NTM xã Vĩnh Trinh, cho biết: Đối với tiêu chí quy hoạch và hiện trạng quy hoạch (tiêu chí 1) xã chưa thực hiện được. Ở tiêu chí này, chủ yếu phát triển theo hướng thực trạng sẵn có và theo quy hoạch chung của huyện như: quy hoạch khu hành chính xã, khu dân cư nên quy hoạch chi tiết cho xã đối với các chỉ tiêu của tiêu chí 1 đều chưa làm được. Nguyên nhân chủ yếu do xã chưa có đủ trình độ chuyên môn, cán bộ làm công tác quy hoạch không có nên khó có khả năng thực hiện tiêu chí này nếu không có sự hỗ trợ của các ngành hữu quan...

Đối với tiêu chí giao thông (tiêu chí số 2), xã Vĩnh Trinh đã thực hiện được 3/4 chỉ tiêu. Trong đó, chỉ tiêu về xây dựng đường trục chính nội đồng được cứng hóa chưa thực hiện được. Khó khăn, vướng mắc chủ yếu ở tiêu chí này: Một mặt do ngành hữu quan chưa có chuẩn đánh giá; mặt khác, nhiều năm gần đây, Vĩnh Trinh không có nguồn đầu tư cho giao thông nông thôn. Phần lớn nguồn vốn xây dựng các công trình chủ yếu dựa vào sức đóng góp của người dân, trong khi đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn. Về thủy lợi (tiêu chí số 3), Vĩnh Trinh cơ bản đạt yêu cầu theo quy định của Bộ tiêu chí quốc gia và TP Cần Thơ về NTM. Riêng về tỷ lệ kinh mương được kiên cố hóa theo tiêu chí này phải đạt 45% theo quy định thì xã chưa đạt. Hiện nay, trên địa bàn xã Vĩnh Trinh, các trường học cấp tiểu học và trung học cơ sở đạt một số tiêu chí nhất định như: 54/67 phòng đạt chuẩn; 16/27 phòng chức năng... nhưng phần lớn chưa đạt chuẩn NTM... Trên địa bàn xã hiện có 4 chợ, trong đó Chợ số 2 đã quá tải, các chợ còn lại như: Vĩnh Phụng, Bờ Ớt... hoạt động tự tiêu, tự sản là chủ yếu và đều chưa đạt chuẩn chợ NTM. Theo nhận định của Ban Quản lý Chương trình NTM xã Vĩnh Trinh, trên địa bàn xã có 6 ấp nhưng chỉ có nhà thông tin để hoạt động, hầu hết các sân bãi sinh hoạt văn hóa, tập luyện thể dục, thể thao hầu như chưa có. Hiện chỉ có ấp Vĩnh Quy có 1 sân bóng đá mini và sân bóng chuyền do nhân dân tự đầu tư; ấp Vĩnh Thành có sân bóng ở khu dân cư nhưng cũng chưa được đầu tư xây dựng. Chính vì thế, cơ sở vật chất văn hóa (tiêu chí 6) gần như Vĩnh Trinh vẫn chưa thực hiện được và nhiều khó khăn để thực hiện trong thời gian tới...

Trong tiến trình xây dựng NTM, giai đoạn 2010 - 2015, xã Vĩnh Trinh được chọn là xã điểm của huyện Vĩnh Thạnh. Đây là thuận lợi và cũng là áp lực lớn đối với Vĩnh Trinh để đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong phương hướng xây dựng NTM trong thời gian tới, ông Lê Trung Tín, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trinh, cho biết: Vĩnh Trinh xác định trước mắt cần nhanh chóng thống kê đầy đủ số liệu về thực trạng kinh tế - xã hội, nhân lực, đất đai... làm cơ sở cho công tác quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ. Đồng thời, quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội -môi trường theo chuẩn mới; quy hoạch phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có theo hướng văn minh, bảo tồn được bản sắc văn hóa... Đây là vấn đề quan trọng đầu tiên! Vì quy hoạch là việc liên quan đến toàn thể quá trình xây dựng NTM và cũng là vấn đề pháp lý để tiến hành các công trình xây dựng trên địa bàn xã.

Theo UBND xã Vĩnh trinh, nhu cầu vốn cho xây dựng NTM giai đoạn 2011 - 2015 là: 139,595 tỉ đồng.

Trong đó, vốn cho xây dựng giao thông là 15,145 tỉ đồng; thủy lợi 2,13 tỉ đồng; vốn phát triển sản xuất trong nông nghiệp 50 tỉ đồng; vốn cho các hoạt động khác như: xóa đói giảm nghèo xây dựng trường học, xây dựng thiết chế văn hóa... khoảng 72,32 tỉ đồng.

Ông Lê Trung Tín, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trinh, cho biết: Kết cấu kinh tế - xã hội của xã còn nhiều khó khăn khiến nhu cầu đầu tư xây dựng giao thông nông thôn, các công trình hạ tầng cơ sở... khá lớn. Việc xây dựng các thiết chế văn hóa, trường học... cần nhiều kinh phí, đất đai nhưng quỹ đất công, vốn đầu tư từ ngân sách chưa đáp ứng đủ. Song song đó, nhận thức của một bộ phận không nhỏ trong nhân dân xem xây dựng NTM là nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước nên chưa mạnh dạn cùng với chính quyền địa phương thực hiện các tiêu chí NTM... Để có thể giải quyết những vấn đề này, ngoài nỗ lực của xã cần sự hỗ trợ tích cực của các ngành hữu quan của thành phố, huyện thì công tác XD NTM mới đạt yêu cầu đề ra. Song song đó, theo ông Lê Trung Tín, hiện nay có nhiều tiêu chí trong Bộ tiêu chí Quốc gia về NTM phải thực hiện theo tiêu chuẩn của các bộ chuyên môn. Chính vì thế, Ban Chỉ đạo Chương trình Xây dựng NTM TP Cần Thơ, huyện cần sớm có hướng dẫn thật cụ thể, phù hợp với việc thực hiện XD NTM ở địa phương...

Bài, ảnh: THÀNH ĐẠT

Chia sẻ bài viết