15/07/2020 - 21:29

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc 

(CT)- Như tin đã đưa, hôm qua ngày 15-7, Ðại hội (ÐH) Ðại biểu Ðảng bộ Quân sự TP Cần Thơ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, khai mạc phiên chính thức. Ðến dự có các đồng chí: Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Ðảng ủy, Chính ủy Quân khu 9; Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Bí thư Ðảng ủy Quân sự thành phố; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố; Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố. ÐH triệu tập 120 đại biểu.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố, phát biểu khai mạc Đại hội.

Phát biểu khai mạc ÐH, đồng chí Trần Quốc Trung nhấn mạnh: ÐH có ý nghĩa quan trọng, khẳng định bản lĩnh chính trị của lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Ðồng thời, thể hiện ý chí, quyết tâm xây dựng Ðảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng LLVT thành phố vững mạnh toàn diện. Với trách nhiệm trước Ðảng bộ và LLVT thành phố, ÐH sẽ tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, tích cực thảo luận văn kiện, bầu cấp ủy bảo đảm tiêu chuẩn, trình độ, năng lực, góp phần vào sự thành công của ÐH.

ÐH thống nhất đánh giá, năm năm qua, Ðảng bộ Quân sự thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị LLVT thành phố tích cực tham mưu Thành ủy, HÐND và UBND thành phố chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Tham mưu chỉ đạo xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức biên chế LLVT thành phố theo quy định, trong đó xây dựng lực lượng thường trực đạt trên 99,5%, dự bị động viên đạt trên 99,8%, lực lượng dân quân tự vệ được sắp xếp lại tổ chức và biên chế theo thông tư của Bộ Quốc phòng. Ðảng bộ Quân sự thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị LLVT thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, cứu hỏa, cứu nạn; công tác dân vận. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, hằng năm Ðảng bộ Quân sự thành phố có 80% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 96% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định các đồng chí Trần Quốc Trung và Lê Quang Mạnh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. 

Phát biểu chỉ đạo tại ÐH, Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng yêu cầu: Nhiệm kỳ mới, Ðảng bộ Quân sự TP Cần Thơ cần chủ động tham mưu Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh và xây dựng thế trận lòng dân, khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Chỉ đạo LLVT thành phố chấp hành nghiêm Chỉ lệnh sẵn sàng chiến đấu hằng năm của Tư lệnh Quân khu; đẩy mạnh xây dựng đơn vị chính quy, rèn luyện kỷ luật. Tiếp tục tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, định hướng nhận thức tư tưởng cho bộ đội, không để các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Ðồng thời lưu ý: Ðảng bộ Quân sự thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; bảo đảm vũ khí, trang bị và phương tiện kỹ thuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; xây dựng Ðảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

ÐH đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Ðảng bộ Quân sự thành phố nhiệm kỳ mới. ÐH nghe công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy tham gia Ban Chấp hành Ðảng bộ, Ban Thường vụ Ðảng ủy, giữ chức Bí thư Ðảng ủy Quân sự thành phố nhiệm kỳ 2020-2025; chỉ định đồng chí Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố tham gia Ban Chấp hành Ðảng bộ Quân sự thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Chấp hành Ðảng bộ đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Ðảng ủy nhiệm kỳ mới.

Hôm nay, ngày 16-7, ÐH bế mạc.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết