10/03/2009 - 10:04

Xây dựng 4 nhà máy nhiệt điện than tổng công suất 3.800 MW

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết: năm nay, EVN sẽ khởi công xây dựng 4 nhà máy nhiệt điện than với tổng công suất 3.800 MW. Đó là các nhà máy điện: Nghi Sơn 1, Mông Dương 1, Duyên Hải 1 và Vĩnh Tân 2.

Cùng đó, trong năm 2009, Tập đoàn phấn đấu đưa vào vận hành 9 công trình nguồn điện với tổng công suất 2.700MW, bao gồm các nhà máy thủy điện: Plêikrông, Sê San 4, Buôn Kuốp, Buôn Tua Srah, Sông Ba Hạ, Bản Vẽ; các nhà máy nhiệt điện: Hải Phòng I, Quảng Ninh I, Ô Môn I. Đồng thời, phát triển đồng bộ các dự án lưới điện truyền tải và phân phối vừa đảm bảo an ninh cung cấp điện, vừa nâng cao chất lượng điện theo hướng phát triển đường dây có nhiều mạch, nhiều cấp điện áp đi trên cùng một cột để tiết kiệm đất.

Năm 2010, để đáp ứng nhu cầu điện tăng khoảng 14 - 15% so với năm 2009, điện thương phẩm đạt 85 - 86 tỉ kWh, EVN sẽ tập trung đầu tư đưa khoảng 2.300 MW nguồn điện mới và lưới điện đồng bộ vào vận hành, trong đó có tổ máy số 1 thủy điện Sơn La, thủy điện Srêpok 3, nhiệt điện Quảng Ninh II, Hải Phòng II.... Mặt khác, tiếp tục triển khai chuẩn bị đầu tư các công trình được giao trong Quy hoạch phát triển điện VI.

MAI PHƯƠNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết