26/11/2016 - 16:54

Vĩnh biệt huyền thoại cách mạng Cuba Fidel Castro

"Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình"

Trong lịch sử, Cuba là nước đầu tiên công nhận Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (tháng 12-1961), là nước đầu tiên thành lập Ủy ban đoàn kết với Việt Nam (tháng 9-1963), là nước đầu tiên và duy nhất lập sứ quán bên cạnh Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tại vùng giải phóng (tháng 7-1967).

Ngày 02-02-1966, trong Hội nghị đoàn kết Ba châu (Á - Phi - Mỹ Latinh) đoàn kết với Việt Nam, Chủ tịch Fidel Castro đã phát biểu một câu mà sau đó đã trở thành biểu tượng của tình đoàn kết của nhân dân Cuba với nhân dân Việt Nam: "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình".

Người dân Việt Nam cũng không bao giờ quên được việc Fidel là nguyên thủ đầu tiên và duy nhất thăm vùng giải phóng tại tỉnh Quảng Trị, ngay vào thời điểm cuộc chiến vẫn còn khốc liệt vào tháng 9-1973, theo đề xuất của chính ông.

Theo ghi nhận từ các hoạt động chính thức được thông báo của lãnh tụ Fidel Castro, Chủ tịch nước ta Trần Đại Quang chính là nguyên thủ nước ngoài cuối cùng gặp gỡ nhân vật huyền thoại của cách mạng thế giới này vào ngày 16-11 vừa qua.

Chia sẻ bài viết