Chia sẻ:

Vạn thọ, hoa của Tết

Phóng sự 12-02-2024

Có một loài hoa như sứ giả thời gian, sứ giả báo tin xuân. Đó là hoa vạn thọ. Vạn thọ là loài hoa quen thuộc, dân dã, gắn bó sâu đậm trong tâm thức của người Nam Bộ, nhất là mỗi độ Xuân sang. Vạn thọ có mặt trên bàn thờ gia tiên mỗi dịp đáo lệ 30, ngày Rằm hằng tháng hay các dịp giỗ chạp, lễ nghi, nhưng có lẽ, vạn thọ dịp Tết là để lại nhiều cảm xúc nhất. Thấy vạn thọ là thấy Tết về.

Thực hiện: ĐĂNG HUỲNH – NGUYỄN TÍN

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI