Chia sẻ:

Ngón tay giả bán tự động cho người khuyết tật

Phóng sự 12-05-2023

Tại cuộc thi Dự án khởi nghiệp tiềm năng trong học sinh, sinh viên Trường Đại học Cần Thơ mở rộng năm 2023 vừa kết thúc, giải Nhất đã thuộc về dự án "Ngón tay giả bán tự động cho người khuyết tật" của nhóm E-Fairy. Đây là giải pháp có tính khả thi cao, giúp người khuyết tật ngón tay có điều kiện tiếp cận dễ dàng, phục vụ tiện ích cuộc sống.

Thực hiện: ĐĂNG HUỲNH – NGUYỄN TÍN

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI