Chia sẻ:

“Tủ thuốc thanh niên”

Phóng sự 20-05-2022

Cuối tháng 3-2022, Ban Chấp hành Đoàn phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, triển khai mô hình “Tủ thuốc thanh niên” ở các khu vực. Đến nay, mô hình “Tủ thuốc thanh niên” đã góp phần hiệu quả trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân.

Thực hiện: Phạm Trung - Duy Hoàng

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI