01/02/2018 - 09:52

Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo

Vận động hỗ trợ 1 tỉ đồng xây dựng cầu giao thông ở huyện Cờ Đỏ 

(CT)- Ngày 31-1-2018, Ban Thường trực UBMTTQVN TP Cần Thơ, Ban Công tác phía Nam của Ủy ban Trung ương MTTQVN cùng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) đã ký kết bản ghi nhớ xây dựng cầu giao thông.

Ký kết vận động xây dựng cầu giao thông ở huyện Cờ Đỏ. 

Năm 2018, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH phối hợp Ban Công tác phía Nam của Ủy ban Trung ương MTTQVN, thông qua Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ tài trợ xây dựng 1 cây cầu trị giá 1 tỉ đồng ở huyện Cờ Đỏ. Đây là huyện ngoại thành, đời sống nhân dân còn khó khăn và có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Tại buổi làm việc, các bên cùng bàn bạc và thống nhất ký bản ghi nhớ phối hợp: Ban Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH vận động tiền và tổ chức thi công cầu; Ban Công tác phía Nam đôn đốc và giám sát việc thi công công trình, dự lễ khánh thành và bàn giao cho người dân địa phương sử dụng; UBMTTQVN thành phố chọn địa điểm, kết nối địa phương hoàn tất các thủ tục có liên quan đến thi công cầu và giao Ban Thường trực UBMTTQVN huyện Cờ Đỏ vận động nhân dân cùng tham gia thi công với đơn vị tài trợ. Phấn đấu công trình sẽ hoàn thành vào cuối năm 2018.

Tin, ảnh: THANH THY 

Chia sẻ bài viết