08/04/2012 - 18:13

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế tại phiên họp thứ 7

(TTXVN)- Văn phòng Quốc hội cho biết, Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ diễn ra từ 10-20/4. Theo dự kiến chương trình, trong phiên họp này, UBTVQH sẽ nghe và cho ý kiến về 2 Báo cáo giám sát: Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người có công với cách mạng và Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Về công tác lập pháp, UBTVQH sẽ cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng, ý kiến còn khác nhau của các dự án: Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Biển Việt Nam; Luật Giá; Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Giám định tư pháp và Luật Quảng cáo.

UBTVQH sẽ cho ý kiến về các dự án: Luật Dự trữ quốc gia; Luật Xuất bản (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư; Luật Điện lực; Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật Thư viện và dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2013. UBTVQH sẽ biểu quyết thông qua dự án Pháp lệnh pháp điển hệ thống pháp luật và cho ý kiến về dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Liên quan đến những vấn đề quan trọng của đất nước, UBTVQH sẽ cho ý kiến về Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế và Báo cáo bổ sung của Chính phủ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2011, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2012; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010.

Chia sẻ bài viết